DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191787

ЖАНР СИМФОНІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ О. ЯКОВЧУКА (НА ПРИКЛАДІ СИМФОНІЇ-КОНЦЕРТУ № 6 “ПАМ’ЯТІ С. БАРБЕРА”)

Ольга Кушнірук

Abstract


Мета роботи пов’язана із пізнанням метаморфоз жанру симфонії на сучасному етапі, що простежується у численних модифікаціях її класичного інваріанту, однією з яких постав змішаний жанр. У контексті цього висвітлення жанрово-стильових особливостей Симфонії-концерту № 6 “Пам’яті Барбера” (2013) О. Яковчука сприятиме глибшому розумінню не лише інноваційного підходу митця, але й провідних тенденцій у розвитку жанру. Методологія дослідження заснована на застосуванні культурологічного підходу, джерелознавчого, текстологічного методів, а також методів цілісного аналізу та інтерв’ювання. Зазначений підхід дозволяє розкрити художньо-виразові якості даного твору в аспекті оновлення жанрових рис симфонії. Наукова новизна. У статті вперше висвітлено жанрово-стильові особливості Симфонії-концерту № 6 “Пам’яті Барбера” О. Яковчука з огляду на інноваційність підходу композитора (оновлення прийомів подачі симфонічних принципів, змішаний жанр, інтертекстуальні зв’язки). Висновки. Художньо-образна самобутність задуму твору О. Яковчука заснована на ідеї творчого діалогу з музикою С. Барбера. Це відобразилося як у прямому цитуванні, так і в майстерній роботі з інтонацією, вмінням показати витонченість переходу від запозиченого слова до власного. Інноваційність підходу простежується на приналежності твору до типової на сучасному етапі групи жанрів-мікстів. Неканонічність Симфонії-концерту № 6 проявляється у сконцентрованості контрасту між двома частинами її циклу, відсутності повільної частини та скерцо, трактуванню сонатності у першій частині лише експозиційно (без розробки і репризи), заміні сонатної форми у фіналі на поліфонічну (фуґа), застосуванні інтертекстуальності, яка відіграє домінуючу роль у становленні цілісності даної композиції