DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191800

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (частина І: нормативно-правова база)

Тетяна Філіна

Abstract


Мета дослідження – аналіз сучасного стану забезпечення культурних потреб національних меншин у Словацькій Республіці. Методологія дослідження носить міждисциплінарний характер і полягає у сукупності методів: аналізу і синтезу, описового, нормативно-аналітичного. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному аналізі законодавства Словацької Республіки в системі забезпечення культурних потреб національних меншин та етнічних груп. Висновки. У результаті дослідження було встановлено, що Словацька Республіка, як член світового співтовариства, у системі забезпечення культурних потреб національних меншин покладається на міжнародні документи таких організацій як ООН, Рада Європи та ОБСЄ. Основні права національних меншин прописані в Конституції та законах Словаччини. Усі громадяни Словацької Республіки мають рівні права незалежно від їх національної приналежності. Держава всіляко сприяє розвитку матеріальної та духовної культури національних меншин. Таким чином, громадянам Словацької Республіки, що належать до національних меншин та етнічних груп, надано можливість розвивати свою матеріальну та духовну культуру, використовувати гарантовані державою права, втілювати в життя можливості, надані словацьким законодавством

Keywords


культурные практики, инновационное развитие библиотек, инновационные проекты библиотек, индикаторы инновационной социокультурной деятельности библиотек, социокультурная динамика, Юг Украины.

References


Васильева Т. А. Правовой статус этнических меньшинств в странах Западной Европы // Государство и право, 1992. №8. С.134–138.

Грохотова В. В. Международно-правовое регулирование и защита прав национальных меньшинств // Вестник Новгородского государственного университета, 2012. №69. С. 16–21.

Нікітюк В. О. Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-правовий аспект) : монография. К. : Естет, 1996.186 с.

Пунжин С. М. Проблемы международно-правовой защиты прав меньшинств // Права человека и межнациональные отношения. М. : Изд-во ИГиП РАН. 1994. С. 112–122.

Римаренко Ю. Права людини та громадянина, права народів, права етнічних меншин // Український часопис прав людини. 1996. №3-4. С. 19–23.

Botík Ján Etnická história Slovenska. Bratislava : Lúč, 2007. 231 s.

Menšinа národnostnа URL: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvm/mensina_narodnostna.html (звернення: червень 2019).

Odborné terminologické slovníky URL: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//odborne-terminologicke-slovniky-v-jazykoch-narodnostnych-mensin/ (звернення: серпень 2019).

Radio Patria URL: https://patria.rtvs.sk/ (звернення: серпень 2019).

RTV URL: https://www.rtvs.sk/televizia/live-2 (звернення: серпень 2019).

Skupina etnická URL: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/skupina_etnicka.html (звернення: червень 2019).

Slovenské národné múzeum URL: https://www.snm.sk/ (звернення: серпень 2019).

Ústava Slovenskej republiky URL: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/ (звернення: серпень 2019).

Základné údaje URL: https://www.vlada.gov.sk//slovensko/ (звернення: серпень 2019).

Zákon o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-103 (звернення: серпень 2019).

Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/138/20180101 (звернення: серпень 2019).

Zákon o knižniciach URL: http://www.culture.gov.sk/extdoc/6219/Zakon_126_vyklad_platny (звернення: серпень 2019).

Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti URL: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/nehmotne-kulturne-dedicstvo-kulturno-osvetova-cinnost/legislativa-112.html (звернення: серпень 2019).

Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-206 (звернення: серпень 2019).

Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-167 (звернення: серпень 2019).

Zákon o používaní jazykov národnostných menšín URL: http://www.ucps.sk/Pouzivanie_jazykov_narodnostnych_mensin (звернення: серпень 2019).

Zákon o rozhlase a televízii Slovenska URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-532 (звернення: серпень 2019).

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20190102 (звернення: серпень 2019).