DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191801

КІТЧ В МУЗИЦІ (РЕЦЕПЦІЯ ДОСВІДУ І ДІЙСНОСТІ)

Вікторія Полюга

Abstract


Метою статті є аналіз явища кітчу в музиці з виокремленням рецептивного характеру суб’єктивного досвіду індивіда в умовах його об’єктивації дійсності. Методологія дослідження спирається на феноменологічний метод для об'єктивного вивчення проблеми кітчу в музиці, що окреслена суб'єктивним досвідом у сприйнятті, судженні та почутті, та герменевтичний метод, який складає основу пояснень явища кітчу в музиці як відтворення творчих процесів у зовнішніх проявах. Наукова новизна полягає в новому ракурсі дослідження явища кітчу не в притаманних йому зображальних формах мистецтва, а в музиці, та осмислення мистецької цінності кітчу в музиці крізь призму суб’єктивного досвіду індивіда та його об’єктивації дійсності. Висновки. Осмислено явище кітчу та його рецептивний  характер з музичним жанром поп-класики в культурно-мистецькому просторі сьогодення. Основна увага сконцентрована на аналізі категорії  кітчу з суб’єктивних позицій індивіда в умовах його об’єктивації дійсності. Виокремлено мистецьку цінність кітчу в музиці, яка постає у протилежній взаємообумовленості з естетичною. Доведено, що кітч є своєрідним результатом вимог сучасної дійсності, де саме музика є установкою, об’єктивним відображенням дійсності через власний суб’єктивний досвід