DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191806

НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Андрій Підлипський

Abstract


Мета дослідження – виявити основні напрями розвитку народно-сценічного хореографічного мистецтва Тернопільщини за радянських часів. Методологія. Застосовано комплекс методів, що включає аналіз літературної та джерельної бази, систематизацію фактів за хронологічним принципом, аналіз цілісної системи хореографічного мистецтва як триєдність самодіяльного та професійного мистецтва, а також освітнього процесу з підготовки кадрів хореографів. Наукова новизна. Вперше комплексно осмислено розвиток народно-сценічної хореографії Тернопільщини радянського періоду крізь призму загальнодержавних тенденцій. Висновки. Виявлено основні вектори розвитку народно-сценічної хореографічної культури в Тернопільській області 1945–1991 рр., що корелюють із загальнодержавними тенденціями, основні з яких: створення за державної підтримки широкої мережі самодіяльних танцювальних колективів народно-сценічного танцю («Чайка», Чортків; «Веселка», Почаїв; «Пролісок», Підволочиськ тощо), відкриття закладів хореографічної освіти з метою підготовки кадрів для самодіяльності та професійних танцювальних колективів (Теребовлянське культурно-освітнє училище), створення професійних ансамблів народно-сценічного танцю («Надзбручанка», Тернопіль). Система самодіяльності та професійного народно-сценічного мистецтва стала засобом ідеологічного виховання всередині країни та пропаганди радянських досягнень за її межами. Одночасно спостерігались й позитивні тенденції популяризації сценічних форм народнотанцювальних творів, а в деяких випадках – консервація певних лексико-композиційних конструкцій, що були втрачені у фольклорному середовищі.


Keywords


хореографія Тернопільщини, народно-сценічний танець, танці, Тернопільська область, хореографічна культура України.

References


Академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» URL : https://filarmoniya.te.ua/collective/5/ (дата звернення: 15.02.2019)

Виннічик М. Теребовлянський парнас, або Заклад, де оселились музи : до 70-річчя Теребовлянського вищого училища культури // Воля. 2010. 12 листопада. С. 4.

Горбунова Л. Хореографічна Тернопільщина. URL : http://ternopil-omcnt.at.ua/index/khoreografichnij_zhanr/0-40 (дата звернення: 12.03.2019).

Зразковий дитячий ансамбль танцю «Первоцвіт» Копичинецького ЦКіД. URL : http://irp.te.ua/lr-93/ (дата звернення: 14.02.2019).

Зразковий хореографічний колектив «Водограй». URL : http://irp.te.ua/lr-27/ (дата звернення: 14.02.2019).

Інформація про стан хореографічного жанру на Тернопільщині у 2015 році / уклад. Л. Горбунова, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Тернопіль, 2015. 21 с.

Маловічко С. М. Тернопільщина в культурологічних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» . Івано-Франківськ, 2016. 16 с.

Померла відома хореограф Тетяна Щуцька з Тернополя. URL : http://tgn.in.ua/2015/02/05/pomerla-vidoma-horeohraf-tetyana-schutska-z-ternopolya/ (дата звернення 15.03.2018).

Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ, 2013. 16 с.

Пролісок, народний аматорський ансамбль танцю Підволочиського районного будинку культури. URL : http://irp.te.ua/2015-02-10-15-26-59/ (дата звернення 14.03.2019).

75 років від дня заснування Теребовлянського вищого училища культури // Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2015 рік : бібліографічний покажчик. Вип. 25. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. С. 85–88.

Смук К. Півстоліття у полоні танцю: хореографічний відділ Теребовлянського культосвітнього училища відзначає 50-літній ювілей // Наш день. 2018. 10 червня. URL : https://nday.te.ua/pivstolittya-u-poloni-tantsyu-horeohrafichnyj-viddil-terebovlyanskoho-kultosvitnoho-uchylyscha-vidznachaje-50-litnij-yuvilej-foto/

Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. 312 с.

Стебельська О. О. Концертне життя Тернопільщини другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. 2011. №2. С. 108–114.

Тимчула А. Становлення та професіоналізація народно-сценічного танцю на Закарпатті (1945–1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія Мистецтвознавство. 2018. № 39. С. 129–137.

Чайківська Я. Як хлопець з Донецька Тернопіль прославив. URL : http://vilne.org.ua/2016/03/як-хлопець-з-донецька-тернопіль-просл/ (дата звернення: 15.02.2019)

Шот М. На повну ногу. Тернопільський вихиляс донецького хореографа // Урядовий кур’єр. 2016. 6 травня. URL : https://ukurier.gov.ua/uk/news/ternopilskij-vihilyas-doneckogo-horeografa/ (дата звернення: 15.02.2019)