DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191818

ТВОРЧІСТЬ ДАВИДА БУРЛЮКА У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

Леся Турчак

Abstract


Мета статті - з’ясувати місце і роль творчості Д.Бурлюка  у контексті світової культури. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів, теоретичних та практичних підходів до аналізу творчості художника. Використано культурологічний, мистецтвознавчий підходи, а також ретроспективний, системно-типологічний і порівняльний аналіз, а також аналіз вторинних даних, зібраних зі звітів, журналів та інших періодичних видань. Наукова новизна. З позиції мистецтвознавства здійснено комплексний аналіз творчого життя Д.Бурлюка, досліджено вплив творчості художника  на світову культуру і мистецтво. Висновки. Д.Бурлюк, подорожуючи і  живучи за кордоном, став «батьком» українського і російського футуризму. При цьому він ніколи не забував своє українське коріння і своєю творчістю вплинув на мистецтво Росії, Японії  та США.


Keywords


Давид Давидович Бурлюк, футуризм, образотворче мистецтво, світова культура.

References


Бискулова С.А. Технологические особенности живописи Д. Бурлюка II пол. XX стол. // Артлаб : Бюро научно-технической экспертизы. URL: http://www.art-lab.com.ua/index.php/uk/2010-04-13-10-50-03/40-2010-04-30-14-44-35/337--20

Будетлянин Давид Бурлюк : конкурсна робота / Захожий Віталій, Кузьович Наталя, Мунтян Віктор, Савченко Марія ; ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи Нац. банку України». Суми, 2010. URL: http://www.uk.x-pdf.ru/5istoriya/2298730-1-konkursna-robota-budetlyanin-david-burlyuk-zahozhiy-vitaliy-grupa-bs-83-kuzovich-natalya-grupa-bs-81-muntyan-vi.php

Войскунская Н. Футуризм и после: Давид Бурлюк (1882–1967) // Третьяковская галерея. – Спец. вып. 1. URL: https://www.tg-m.ru/articles/sv1-amerika-rossiya-na-perekrestkakh-kultur/futurizm-i-posle-david-burlyuk.

«Гилея» – литературно–художественное объединение футуристов // Краєзнавство Таврії / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. URL: http://krai.lib.kherson.ua/ru-avangard1.htm

Голлербах С. Давид Бурлюк и футуризм [Электронный ресурс] : Записи Маруси Бурлюк о нашей жизни в САСШ // Новый журнал. – 2009. – № 256. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2009/256/go16.html

Давид Бурлюк. Слово мне!: временная экспозиция // Музей русского импресионизма. URL: http://www.rusimp.su/ru/exposures?id=15.

Дубравка О.Т. Хлебников и авангард; пер. с хорват. Н. Видмарович. Москва : ВестКонсалтинг, 2013. 183 с.

Кашуба-Вольвач О. Неочікуване мистецтво. Історія виставки «Ланка» // Сучасне мистецтво. 2006. Вип. 6. С. 266–285.

«Кто не записывает своих мыслей, тот не бальзамирует своего Духа…» : Книги Давида Бурлюка // Віртуальний бібліограф / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. URL: http://biblio.lib.kherson.ua/knigi-burlyuka.htm

Кузьменко І.В. Д. Бурлюк в історії українського авангарду (1907–1920 рр.) : дис. … канд. іст. наук; ЧДУ ім. П. Могили. Миколаїв, 2014. 233 с.

Кузьменко І.В. Д. Бурлюк та М. Семенко: історичні та творчі перетини // Наукові праці. Серія «Історія» : наук. журн. / ЧДУ ім. П. Могили. 2018. Т. 310. Вип. 298. С. 10–15.

Лейкинд О.О. Искусство и архитектура русского зарубежья, 1917-1939 гг. : биогр. слов. 2-е изд. Санкт-Петербург : Нотабене, 1999. 715 с.

Лукьянова И. Лучший художник среди поэтов // Русский мир. 2015. Июнь. URL: https://russkiymir.ru/media/magazines/article/191374/

Максимова Ю. Украинский отец японского футуризма // ARTinvestment.RU. URL: https://artinvestment.ru/news/exhibitions/20090117_david_burliuk.html.

Оваки Ч. Давид Бурлюк на Огасавара // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. Харків, 2008. № 2. С. 131–143.

Отец русского футуризма / гл. ред. Б.М. Калаушин. Санкт-Петербург : Аполлон, 1995. 798 с.

Пощечина общественному вкусу : стихи, проза, статьи / Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, А. Крученых, В. Кандинский, Б. Лившиц, В. Маяковский, В. Хлебников. Москва : Изд. Г.Д. Кузьмина, 1912. 64 с.

Українські авангардисти як теоретики і публіцисти / упоряд.: Д. Горбачов, О. Папета, С. Папета. К. : Тріумф, 2005. 384 с.

Федорук О. Український авангард // Перетин знаку : вибр. мистецтвозн. ст. : у 3 кн. Київ: Видавничий дім А+С, 2006. Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. С. 27–28.

Черкаська Г. Наш геніальний нахаба // UA Modna. URL: https://uamodna.com/articles/nash-genialjnyy-nahaba

Shkandrij M. Futurism and After: David Burliuk, 1882-1967.Winnipeg : The Winnipeg Art Gallery, 2008. 64 p.