DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191819

ФОЛЬКЛОРНА ТЕНДЕНЦІЯ ЯК ВИЯВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ У ТВОРЧОСТІ У. ДОЙЧИНОВИЧА (на прикладі «З землі опанака»)

Олена Хорошавіна

Abstract


Метою даної статті є розкриття особливостей фольклорної тенденції як прояву національного стилю у творчості У. Дойчиновича. Методологія даної статті базується на єдності таких підходів як психологічний, музично--історичний, музикознавчий аналітичний, соціокультурний, жанрово-стильовий та виконавський. Наукова новизна визначається у тому, що з одного боку виявляються провідні риси генезису сербського гітарного мистецтва, з іншого боку – аналітичним шляхом розкриваються особливості фольклорної тенденції як прояву національного стилю у творчості У. Дойчиновича. Висновки. Для виявлення провідних підстав та естетичних принципів творчої індивідуальності Уроша Дойчиновича одним з найбільш важливих контекстуальних умов є виявлення концепції національного. Музикознавчий підхід до проблеми національного з однієї сторони апелює до тих фольклорних традицій, які дозволяють формувати уявлення про власний стиль в опорі на фольклорні джерела, з іншого боку – процес формування національної музичної традиції не може зводитися до однієї вихідної точки й носити односпрямований характер. Особливістю музичної мови добутків У. Дойчиновича є опора на принципи національної орієнтальної мелодики й унікальної метро-ритмічної структури, характерної для музично-інтонаційного комплексу народів балканських країн. Найчастіше, саме специфіка орнаментування формує інтонаційну мелодійну семантику й дозволяє визначити історичне походження досліджуваного пісенного матеріалу.