DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191828

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ ПІАНІСТИЧНОЇ ШКОЛИ

Юлія Руснак

Abstract


Мета дослідженнявиявити характерні особливості творчо-педагогічної діяльності представників німецько-австрійського та чеського музичного мистецтва, які сприяли зародженню та формуванню одеської фортепіанної школи. Дослідити опосередкований вплив італійських музикантів, який благотворно позначився на концертному житті міста. Методологія. При розгляді надбання культурного фонду фортепіанного мистецтва міста Одеси XIX – початку XX сторіччя використовується підхід Р. Розенберг до виявлення впливів представників іноземних традицій на регіональну культуру з залучанням новітніх напрацювань вітчизняних науковців. Наукова новизна полягає в запровадженні системного підходу до розгляду багатонаціональних впливів з розглядом концертної, суспільної, педагогічної діяльності представників західноєвропейської фортепіанної традиції. Залучання комплексного підходу щодо виявлення культурних впливів на одеську піаністичну школу дозволяє прослідкувати оригінальні складові одеської виконавської традиції. Висновки. Поєднання творчої, виконавської, педагогічної діяльності місцевих музикантів у взаємодії з активної культурної просвітницької роботою відомих митців європейської культури призвели до формування самобутньої, професійної одеської піаністичної школи, розвиток якої простежується на протязі двох сторіч з XIX ст. до сьогодення. Високопрофесійна педагогічна, організаційна й виконавська діяльність Д. фон Ресселя, Р. Гельма, К.  Лаглера, І. Тедеско сприяла підвищенню культурного рівня місцевих любителів музики, вихованню освічених музикантів та виконавців, які  своєю подальшою педагогічною роботою продовжували традиції Лейпцігської, Віденської, Празької консерваторій. Успадкування кращих зразків західноєвропейської фортепіанної традиції сприяло формуванню високопрофесійної творчо-методичної бази одеського музичного училища, яке згодом було реорганізовано в одеську консерваторію. Активне концертне життя міста, з залучанням гастрольних виступів видатних музикантів, значною мірою підійняло культурний рівень місцевих музикантів, що позначилось на подальшому розвитку музичної культури Одеси. Безпосередня участь італійських виконавців в творчому житті оперного театру дозволяла мешканцям міста ознайомлюватись  з кращими творами композиторів минулого та сучасності. Саме завдяки регулярним камерно-вокальним концертам італійських виконавців збагачувався репертуар домашнього музикування.

Full Text:

PDF