ЛІНОГРАВЮРА У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ ГАЛКІНА: ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Vіra Yarova

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2020.220102

Ключові слова:

українська графіка, харківська графічна школа, гравюра на лінолеумі, Григорій Галкін.

Анотація

Мета роботи. У статті викладено результати дослідження графічної спадщини знаного представника харківської художньої школи радянської доби Григорія Галкіна. Основну увагу приділено розгляду гравюр на лінолеумі. Техніка була однією з найпопулярніших у 60–70-х роках минулого століття та займала помітне місце у творчості автора.  Робота мала на меті встановлення характерних прийомів втілення художніх образів у ліногравюрах майстра, з’ясування жанрових пріоритетів та стилістичних особливостей, що мали прояв у естампах на різних етапах діяльності Г. Галкіна. Методологія. У ході роботи головними стали методи мистецтвознавчого аналізу (образно-стилістичного, порівняльно-типологічного, іконографічного), що дозволило виявити художньо-образні особливості, тематичний діапазон, характер формально-пластичних рішень творів. Наукова новизна полягає у розширенні уявлення про графічні здобутки Г. Галкіна, спадщина якого не підлягала комплексному аналізу та потребує системного розгляду с позицій сучасного мистецтвознавства, перегляду існуючих стереотипів. Результати роботи  доповнюють існуючу картину розвитку місцевого мистецького осередку минулого століття, сприяють введенню маловідомих образотворчих матеріалів у науковий обіг сьогодення. Висновки. Встановлено, що гравюра на лінолеумі, до образотворчих можливостей якої зверталось багато майстрів 1960–70-х рр., зокрема  й харківських, знайшла непересічне втілення у мистецькій практиці Григорія Галкіна. Окремі аркуші та серії відбитків відзначені різноманітними художньо-образними інтерпретаціями, де відбилися як загальні тенденції становлення української графіки доби «відлиги», так і самобутні авторські пошуки формально-пластичних, композиційних, колористичних рішень.

Посилання

Hladun O. (2005). Kharkiv school of the graph (the second part of the twentieth century). Candidate’s thesis. Kharkiv: HDADM [in Ukrainian].

Bezkhutryi M. (Eds.). (1967). Kharkiv Artists. Kharkiv : Prapor [in Ukrainian].

Verba I. (1967). Modern Ukrainian printmaking. Iskusstvo, 8, 27–33 [in Ukrainian].

Klevaiev V. (1978). Heroics of history and present are in the modern Ukrainian easel graphics in Art and life. Problems of development of the modern Ukrainian fine arts. (pp. 37–56). Kyiv : Mystetstvo [in Ukrainian].

Gregory Galkin. Exhibition catalog for the 50th anniversary of the artist. (1974). Kharkiv [in Ukrainian].

Fadeeva Ye (Eds.). (1962). Exhibition of graphic artists of Kharkov. Exhibition catalog. Kharkov [in Ukrainian].

Bobrikov A. (2003). Severe style: mobilization and cultural revolution. Khudozhestvennyy zhurnal, 51/52. Retrieved from http://xz.gif.ru/numbers/51-52/surovo [in Russian].

Kalashnikova Ye. (2010). The interaction of the visual-plastic language of graphic design and the graphic language of the Ukrainian color print with a high printing method, Modern problems of the art education in Ukraine. (Issue 6), (pp.71–82). Retrieved from http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2010_6_11[in Ukrainian].

Avramenko O. (2007) The art of the second part of the 1950s-1980s. Graphics, History of Ukrainian Art. (Vol. 5), (pp. 510–555). Kyiv: IMFE im. M.T. Rylskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація