СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ОЛЕКСАНДРА КОЛОСКА ЯК ВИКОНАВЦЯ ТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА

Автор(и)

  • Iryna Gutnyk

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2020.220116

Ключові слова:

Олександр Колосок, народна хореографія, український народно-сценічний танець, професійні ансамблі пісні і танцю, балетмейстер.

Анотація

Мета статті полягає в тому, щоб на основі попередньо виявленого комплексу джерел з’ясувати особливості та умови становлення й розвитку творчої особистості заслуженого артиста України, лауреата міжнародних конкурсів, професора Олександра Петровича Колоска. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів теоретичного й емпіричного рівнів: аналізу та узагальнення науково-теоретичних основ дослідження, логічного методу, методу інтерв’ю. Ці методи дають змогу охарактеризувати соціокультурні умови, в яких відбувалося становлення професійного виконавця народно-сценічного танцю, а згодом і балетмейстера О. Колоска в історичній ретроспективі. Наукова новизна. У публікації вперше висвітлені життєвий і творчий шлях О. Колоска, зокрема, його виконавська та балетмейстерська діяльність, а також вперше використано першоджерело інформації – інтерв’ю з О. Колоском, яке свого часу було взято автором статті. Висновки. Олександр Петрович Колосок увійшов в історію українського народно-сценічного хореографічного мистецтва як неперевершений професійний виконавець, а згодом – постановник, педагог, теоретик і практик, життєвий шлях якого можна назвати прикладом служіння українській культурі та народній хореографії. Становлення його творчої особистості відбувалося в середині – другій половині ХХ ст., коли в Україні творили яскраві митці, талановиті особистості, чиї імена занесено до золотого фонду народно-сценічної хореографії. Відомі діячі культури і мистецтва, серед яких і О. Колосок, своїми творчими здобутками заклали міцне підґрунтя для подальшого розвитку народно-сценічного танцю й виховали ціле покоління професійних виконавців, а згодом і балетмейстерів та педагогів.

Посилання

Burban, M. (2011). On the way to professionalism. Youth and the market, 11, 82–86 [in Ukrainian].

Gutnyk, I. (2020). Oleksandr Kolosok: with his soul – to dance, with his heart – to pedagogy. International scientific-practical conference “Traditions and innovations in choreographic culture (to the 50th anniversary of the Department of Choreography of Kyiv National University of Culture and Arts).” (pp. 20–23). Kyiv: KNUKiM Publishing Center [in Ukrainian].

Zhirov, O.A. (2007). Development of Ukrainian folk choreography in the artistic and pedagogical heritage and activities of K. Vasylenko (50-90 years of the twentieth century). Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Interview with O. Kolosk, (2002, April 25). Kyiv / Taken by I. Gutnyk. Manuscript [in Ukrainian].

Lytvynenko, V.A. (2017). Transformation of Ukrainian folk choreography and its conceptualization in the dance theater of Pavel Virsky. Extended abstract of candidate’s thesis author's. Kyiv [in Ukrainian].

Lugovenko, T.G. (2012). Children’s amateur folk dance groups in the process of choreographic art in Ukraine in the XX – at the beginning of the XXI century. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kolosok, O.P. (Eds.) (2008). Masters of folk-stage dance: biographical guide. Кyiv: DАКККіМ [in Ukrainian].

Markevich, L.A. (2019). Transformation of the system of artistic language of the Ukrainian national ballet performance in 20-80 years of XX century. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Ostrovskaya, K.V. (2016). Anatoliy Kryvokhyzha is the custodian of choreographic traditions of Ukraine. Culture of Ukraine, 53, 220–230 [in Ukrainian].

Turkevych, V. (1999). Choreographic art of Ukraine in personalities: bibliographic reference book. Kyiv [in Ukrainian].

Tsvetkova, L.Y. (2015). Traditions and innovations in the ballet master's and pedagogical activities of Anna Berezova. Proceedings from All-ukrainian Scientific and Practical conference “Dynamics of development of higher choreographic education as a component of artistic culture of Ukraine (To the 45th anniversary of the foundation of the department of choreography KNUKM)”. (pp. 43–50). Kyiv: KNUKiM Publishing Center [in Ukrainian].

Churpita, T. (2018). Pedagogical activity of Mykola Tregubov. Dance studios, 2, 18–26 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Хореографія