ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БАРОКОВОЇ МУЗИКИ У БАЯННОМУ ВИКОНАВСТВІ

Автор(и)

  • Vitalii Okhmanjuk

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2020.220134

Ключові слова:

баянне виконавство, бароко, інтерпретація, імпровізація, партитура.

Анотація

Мета роботи полягає у доведенні, що знання естетичних та виконавських закономірностей стилю бароко є не менш важливим, аніж інтуїтивне відчуття змісту музики. Визначити, що тільки інтеґруючи власні емоційні, раціональні, рухові здібності, баяністи зможуть досягти яскраво-оригінальної інтерпретації музики епохи бароко. Також, у нашій статті постало завдання дослідити, які методи, форми та виконавські виражальні засоби баяністам потрібно використовувати для повноцінної передачі образно-значеннєвого змісту твору у стилі бароко. Мeтoдологія дocлiджeння полягає у застосуванні таких методів, як: пoрiвняльний, хрoнoлoгiчний, icтoрикo-культурoлoгiчний, oб'єктивнo-icтoричний, творчо-діяльнісний, типoлoгiчний і cиcтeмний. Нaукoвa нoвизнa пoлягaє у тому, щоб дослідити, які методи, форми та виконавські виражальні засоби баяністам потрібно використовувати для повноцінної передачі образно-значеннєвого змісту твору у стилі бароко. Доведено, що специфіка звукоутворення та особливості музичної драматургії на клавішних інструментах епохи бароко – клавесин та орган, в музиці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст., переважали принципи динамічної терасоподібності та рівності. Зроблено детальний аналіз партитур Й.С. Баха, А. Вівальді, Г.Ф. Генделя, А. Кореллі, Г.Ф. Телемана. Висновки. Знання естетичних та виконавських закономірностей стилю бароко є не менш важливим, аніж інтуїтивне відчуття змісту музики. Тільки інтеґруючи власні емоційні, раціональні, рухові здібності, баяністи зможуть досягти яскраво-оригінальної інтерпретації музики епохи бароко. Також, у результаті аналізу виявлено, що для повноцінної передачі образно-значеннєвого змісту твору, його драматургії та форми, баяністам необхідно використовувати виконавські виражальні засоби (темпометроритм, динаміку, артикуляцію) в комплексі.

Посилання

Alekseev A. (1974). From history of fortepiano pedagogics. Guidance on a game on key-string instruments (from Renaissance to the middle of XIX age): Reading-book. [in Ukrainian].

Andreev A.K. (1996). Histories of European musical intonacionnosti: Introduction and part first [in Russian].

Berger L. (1993). Conformities to the law of music history [in Russian].

Borisenko E. (2001). About organ and clavier music of Y.S. Bakha and some features of execution of it on an accordion [in Ukrainian].

Vlasov V. (2004). Method of work of bayan-player above polyphonic works [in Russian].

Karas S. (2006). Trends in the development of bayan-accordion art. Formation of repertoire [in Ukrainian].

Forkel I. N. (1974). About life, art, and the work of Johann Sebastian Bach [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Музичне мистецтво