ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ТА ВИКОНАВСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТЮДІВ ДЛЯ САКСОФОНА Ж.-М. ЛОНДЕЙКСА

Автор(и)

  • Iryna Paliichuk
  • Andrey Yaskov

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2020.220135

Ключові слова:

Мета статті полягає у визначенні жанрово-стильових і виконавських особливостей етюдів для саксофона Ж.-М. Лондейкса та їх значення в навчально-виховному процесі молодих музикантів. Методологія дослідження ґрунтується на використанні методів, текстологічного та джерелознавчого – при опрацюванні музик

Анотація

Мета статті полягає у визначенні жанрово-стильових і виконавських особливостей етюдів для саксофона Ж.-М. Лондейкса та їх значення в навчально-виховному процесі молодих музикантів. Методологія дослідження ґрунтується на використанні методів: текстологічного та джерелознавчого – при опрацюванні музикознавчих джерел з обраної теми; стильового та інтонаційного аналізу – для визначення жанрово-стильових і виконавських особливостей аналізованих етюдів.  Наукова новизна роботи полягає в актуалізації нотографічного матеріалу, проаналізованого вперше та окресленні доцільності його використання в навчальних закладах мистецького профілю України. Висновки. Етюди для саксофона Ж.-М. Лондейкса спрямовані на освоєння молодими музикантами різнорідних технічних, артикуляційних прийомів, притаманних, зокрема, скрипковій музиці. Мініатюри є різнохарактерні, вирізняються багатою динамічною палітрою, охоплюють різні регістри саксофона, розкриваючи його тембровий потенціал, розраховані на освоєння студентами всіх тональностей. Аналізовані етюди збагатили інструктивний репертуар саксофоністів, започаткованого свого часу М. Мюлем, і використовується в навчальному процесі українських виконавців.

Посилання

Zotov, D. I. (2018). Performance on the saxophone in the system of music of the twentieth century. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy [in Ukrainian].

Ivanov, V. (1992). Fundamentals of the individual saxophonist technique. Moscow: Music [in Russian].

Ivanov, V. (1990). Saxophone. Popular essay. Moscow : Music [in Russian].

Ivanov, V. (1997). Contemporary art of playing the saxophone: problems of history, theory and practice of performance. Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Maksimenko, D. P. (2018). European saxophone concert: theoretical ambush and vicarious inspiration. Сandidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Maksimenko, L. V. (2012). French saxophone school: a discourse of development and current state. Scientific notes of the Ternopil national pedagogical university named after Vladimir Gnatyuk. Series: Art Studies. Ternopil: Publishing House of TNPU by V. Hnatyuk, № 1, 59–65 [in Ukrainian].

Ponkina, A. M. (2009). Saxophone in the musical culture of the twentieth century (on the material of sonata creativity of foreign and Ukrainian composers). Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Музичне мистецтво