Перегони на колісницях як розважальна форма івентів Давнього Риму у культурологічному вимірі

Автор(и)

  • Olena Goncharova

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2021.229443

Анотація

Метою статті є введення до культурологічного дискурсу аналітично обробленої та узагальненої інформації щодо ґенези та еволюції перегонів на колісницях як форми розважальних івентів у Давньому Римі, їх функціональних особливостей, особливостей масових подій Античності в контексті розважальної культури Риму. Методологічну основу склали методи критичного аналізу культурологічних, історичних та літературних джерел, конкретно-історичний аналіз та міждисциплінарний синтез, індукція та дедукція. Проблемні та хронологічні, системні та структурні, порівняльні, описові методи та метод соціального та феноменологічного аналізу застосовувались із конкретних та наукових методів. Наукова новизна. У статті проаналізовано ґенезу та еволюцію перегонів на колісницях як форми подій у контексті розважальної культури у Давньому Римі. Використовуючи античну літературну рефлексію, крізь призму творів культурологів, філософів, істориків, поетів, письменників Давнього Риму Гая Светонія Транквілла, анналів Публія Корнелія Тацита, історичних праць Кассія Діона, моральних творів Луція Аннея Сенеки, листів Гая Плінія Молодшого, елегій Публія Овідія Назона, епіграм Марка Валерія Марціала та ін. Розкрито сутність та зміст перегонів на колісницях як розважальної форми івентів у Давньому Римі, статисти++ку й особливості розважальних заходів та інструменти правління римських імператорів. Описано моральні аспекти перегонів на колісницях в контексті розважальної культури Античності. Висновки. Розкрито місце розважальної культури Античності в системі культурологічних знань та культурних традицій їх соціального універсуму. Досліджено трансформації перегонів на колісницях як соціального та гуманітарного досвіду античного суспільства, політичного інструменту управління в Римі. Встановлено роль розваг Античності для сучасних культурних практик.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

Культурологія