ЦИФРОВИЙ ЕТИКЕТ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Iryna Kanyukova
  • Evgeniya Sydorovska

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2021.229542

Анотація

Мета дослідження – виявити особливості цифрового етикету в контексті сучасної комунікативної культури, а також визначити специфіку його розвитку як нової форми ділового етикету ХХІ ст. в умовах комунікативної взаємодії в мережі. Методологію дослідження. Застосовано метод культурологічного аналізу (для розгляду цифрового етикету ділового спілкування як органічного елементу духовної культури та важливого компоненту комунікативної культури); метод системного аналізу та синтезу (для розгляду цифрового етикету як частини етикетної культури ХХІ ст.), типологічний метод (для виявлення характерних ознак цифрового етикету), метод семантичної та прагматичної інтерпретації (для комплексного трактування сенсу паралінгвістичних, вербальних, кінетичних та речово-знакових засобів цифрового етикету) та ін. Наукова новизна. Досліджено етикетну культуру віртуального простору мережевого суспільства ХХІ ст.; уточнено поняття «цифровий етикет» і виявлено його відмінності від «мережевого етикету»; проаналізовано особливості етикету ділового спілкування в контексті специфіки інформаційно-комунікаційних технологій; виявлено перспективи розвитку етикетної культури відповідно до різноманітних напрямів цифрового етикету. Висновки. Сучасною формою ділового етикету, виникнення якого безпосередньо пов’язано з активним розвитком технологій та формуванням глобальної мережевої інфраструктури, є цифровий етикет. Дослідження виявило, що розвиток цифрового етикету цілком відповідає формуванню нового соціального порядку та нової соціальної культури (цифрової) як регулятивного та сенсотвірного компонента мережевого суспільства. Цифровий етикет важлива складова комунікативної культури ХХІ ст. що визначає ціннісні установки та нормативи для учасників мережевих комунікацій на всіх рівнях взаємодії. На початку третього десятиліття ХХІ ст. цифрове спілкування є невід’ємною частиною ділового спілкування, а цифровий етикет – важливий прояв культури ділового спілкування, рівень якого впливає на різноманітні форми комунікативних процесів. Відповідно до специфіки розвитку в цифровому етикеті трансформуються особливості ділового етикету попереднього історичного періоду та формуються нові закономірності, пов’язані з етикетом як сучасним соціокультурним феноменом.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

Культурологія