ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ КОМПОЗИТОРА В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Viktoriia Datsenko

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2021.229587

Анотація

Мета дослідження – розкрити зміст основних українських культурологічно-мистецтвознавчих персонологічних концепцій та виділити особистісні детермінанти творчої індивідуальності композитора. Методологія дослідження полягає в застосуванні персонологічного підходу та методології культурологічно-мистецтвознавчої регіоніки як базових для характеристики особистісних детермінант творчої індивідуальності композитора, а також аналітичного методу для характеристики наукових концепцій українських вчених у сфері персонології діячів мистецтва. Наукова новизна роботи полягає у визначенні в царині культурологічно-мистецтвознавчої персонології особистісних параметрів, які є детермінантами творчої індивідуальності композитора. Висновки. В українській культурологічно-мистецтвознавчій персонології найбільш значимими є наукові розробки В. Батанова, Т. Гусарчук, І. Драч, В. Жаркової, О. Коменди, І. Коновалової, Н. Савицької, В. Степурка, С. Тишка, Л. Шаповалової, І. Шестренко. У працях зазначених дослідників закладено підвалини для всебічної характеристики композиторської індивідуальності, які дозволяють створити цілісну концепцію особистісних детермінант творчої індивідуальності, проте в них недостатньо уваги приділено локальному контексту розгортання життєвого сценарію митців. Серед найважливіших детермінант, що формують творчу індивідуальність композитора, зазначено епоху та покоління, до якого належить митець; особливості розгортання його життєвого сценарію; співвідношення екстраверсійного й інтроверсійного векторів у діяльнісному комплексі композитора; індивідуальний музичний стиль, жанрові пріоритети та використання найбільш значимих культурних символів, кодів, архетипів; локус як культурний простір, в якому розгортається життєвий сценарій митця.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

Музичне мистецтво