ПРО ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У ТЛУМАЧЕННІ ЗМІСТУ ВЧЕННЯ К. С. СТАНІСЛАВСЬКОГО ПРО НАДЗАВДАННЯ

Автор(и)

  • Оlena Moskalenko-Vysotska

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2021.229604

Анотація

Мета дослідження – детально розглянути особливості історичної долі вчення К. С. Станіславського про надзавдання, яке вважається наріжним каменем його системи, та з’ясувати причини тенденційно обмеженого трактування самого терміну «надзавдання» у дослідницькій літературі другої половини минулого століття, які до цього часу залишаються не переглянутими. Методологічною основою дослідження є логічний метод пізнання, який передбачає аналіз особливостей історичної доби появи вчення про надзавдання та конкретних заходів по його поширенню серед представників мистецтва. Цей метод дозволяє визначити причини деформації визначального терміну системи К. Станіславського. Використовується також і метод порівняння як пізнавальної операції, що дозволяє виникнути чіткому усвідомленню первинного змісту поняття «надзавдання» і його відмінності від трактовок багатьох інших дослідників теоретичної спадщини К. С. Станіславського – авторів, у яких трактування цього ж поняття лежить в основі суджень про подібність або відмінність об’єктів. Наукова новизна. Зроблено спробу подивитись на долю системи Станіславського в цілому і вчення про над завдання, зокрема, з позицій історичної правди, на відміну від позиції міфотворення, яке було характерне для дослідників радянської доби. Новизна також полягає у тому, що вперше в теорії акторського мистецтва здійснена спроба зіставити істинний зміст, який вкладав автор системи у сам термін надзавдання, з тим, як його було потрактовано теоретичною думкою в радянський період відповідно до ідеологічних потреб тогочасного суспільства. Висновки. В результаті порівняльного аналізу текстів К. Станіславського, які присвячені розкриттю змісту вчення про надзавдання з тими формулюваннями, якими намагались розкрити його зміст в період після смерті автора системи, стає очевидним, що істинний зміст вчення зазнав доволі суттєвої смислової деформації. Це актуалізує потребу детального і глибокого дослідження усіх матеріалів його спадщини, які мають відношення до розкриття змісту вчення про надзавдання, що сприятиме справі подальшого розвитку системи на сучасному етапі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

Сценічне мистецтво