ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ ІГНАЦІЯ ЯНА ПАДЕРЕВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ СИНТЕЗУ МИСТЕЦЬКОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2021.250274

Анотація

Мета роботи – розкрити роль І. Я. Падеревського у реалізації патріотичних ідей незалежності Польщі крізь призму синтезу креативної і політичної діяльності. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: розглянути життєпис діяча в аспекті взаємодії основних сфер функціонування; визначити особистісні передумови формування національних ідей; розкрити практичну імплементацію буттєвого кредо; охарактеризувати його історичний, соціокультурний, мистецький внесок. Методологія дослідження. У процесі дослідження для розкриття представленої проблематики були використані наступні методи: історичний (вивчення життєвого шляху); джерелознавчий (опрацювання існуючих наукових праць із дотичних питань); аналітичний та структурно-логічний (висвітлення хронологічного аспекту проблеми, осмислення специфіки напрямів діяльності); метод теоретичного узагальнення (для підведення підсумків). Наукова новизна. Вперше в історії української наукової думки постать І. Я. Падеревського розглянута як комплексне явище взаємодії кардинально різних сфер діяльності людини. Висновки. Особистість піаніста, суспільно-громадського діяча, оратора, політика, філантропа стала ключовою і у музичному, і у політичному житті Польщі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Завдяки неймовірній музичній обдарованості, насиченій концертній практиці він виніс проблему польської національної ідентичності на світовий рівень, заручився у питаннях державності підтримкою найвпливовіших кіл. Феномен І. Я. Падеревського – у незламності духу, вірі у незалежність своєї країни, дієвості у всіх сферах свого життя, у комплексній єдності поетичного мистецтва та розсудливої політики. В європейській культурній спадщині це унікальний випадок співіснування контрастних видів діяльності людини, їх взаємного функціонування у досягненні буттєвого кредо видатної персони.

Ключові слова: І. Я. Падеревський, політична діяльність, патріотичні ідеї, мистецька спадщина.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Номер

Розділ

Музичне мистецтво