No 4 (2019)

Table of Contents

СВЯТКОВА КУЛЬТУРА ВЕРСАЛЮ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЮДОВІКА XIV PDF (Українська)
Ірина Петрова
СЕМІОСФЕРА БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ: ФУНКЦІОНУВАННЯ В КУЛЬТУРІ PDF (Українська)
Олена Степанова
ШЕВЧЕНКОВА СПАДЩИНА – УНІКАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ СКАРБ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ PDF (Українська)
Василь Шинкарук
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: КУЛЬТУРОТВОРЧІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
Авер’янова Ніна, Воропаєва Тетяна
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В ПАРАДИГМІ ДІГІТАЛ-ЕЙЧ: ВІД ІНДУСТРІЇ ВРАЖЕНЬ ДО КУЛЬТУРНОГО БРЕНДУВАННЯ PDF (Українська)
Степан Дичковський
ЕТИЧНІ КОДЕКСИ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Українська)
Станіслав Гоцалюк
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ PDF (Українська)
Олена Косінова
ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ В ПАРАДИГМІ БАГАТОВИМІРНОСТІ PDF PDF (Українська)
Тетяна Уварова
КУЛЬТУРНІ КОДИ І МИСТЕЦЬКА КОМУНІКАЦІЯ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ КІНЦЯ XIX‒ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ PDF (Українська)
Наталія Богданець-Білоскаленко
MYTHOLOGY OF AESTHETICS: ASSEMBLY OF ANTIQUES MUSTS AND LAWS OF NEUROSTETICS PDF
Victor, Natalia Karpov, Syrotynska
МИСТЕЦЬКО-ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРИ МУЗИЧНОГО ТЕЗАУРУСУ PDF (Українська)
Юрій Лошков
ФУНКЦИОНАЛІЗМ БАУХАУЗУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ (до 100-річного ювілею) PDF (Українська)
Світлана Прищенко
« ДІАЛОГИ » Д. ШОСТАКОВИЧА І Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ СИМФОНІЙ №1 PDF (Українська)
Аделіна Єфіменко
ПОЛТАВСЬКА ТРАДИЦІЙНА ВИШИВКА PDF (Українська)
Валентина Титаренко
ЗМІНИ ПІДХОДІВ ДО АДМІНІСТРУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ КИЄВО- МЕЖИГІРСЬКОЇ ФАЯНСОВОЇ ФАБРИКИ ВПРОДОВЖ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
Ольга Школьна
CHURCH WORKS BY M. BEREZOVSKY IN THE INTERPRETATION AURUM OF POST-AUTHOR EDITIONS PDF
Olga Shumilina
КОНЦЕПТ «МИСТЕЦЬКИЙ ПАТЕРН ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ» PDF (Українська)
Інна Яковець
ФАКТОРИ ЖАНРОВОГО МІКСТУ Й ХОРОВОЇ СОНОРИКИ У ВТІЛЕННІ ОБРАЗНОСТІ СВІТСЬКИХ ТВОРІВ В. СТЕПУРКА PDF (Українська)
Ярослава Бардашевська
ПРАВОСЛАВНИЙ ЖИВОПИС І НЕВІДОМИЙ МАЛЮНОК М. ВРУБЕЛЯ PDF (Українська)
Марина Бардік
TRADITIONS OF CHORAL CONCERT IN THE PSALMODY OF H. HAVRYLETS PDF
Maryna Varakuta
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СУХОВЕРСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ PDF (Українська)
Олег Васюта
КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР МІСТА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF (Українська)
Тарас Григорчук
СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ ЗАСОБАМИ ПЛАСТИЧНИХ І ЧАСОВИХ МИСТЕЦТВ PDF (Українська)
Андрій Дем’янчук
МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЖИТТЄПИСУ МИТЦЯ PDF (Українська)
Леся Микуланинець
СКУЛЬПТУРА БУКОВИНИ СЕРЕДИНИ ХХ ‒ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ ДО ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF (Українська)
Ірина Міщенко
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПЛАСТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІХРОМІЇ ТА КІНЕТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ СКУЛЬПТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Володимир Одрехівський
ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТНОЇ ТА ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ПРОГРАМ У СИСТЕМІ КОНКУРСНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ В НІМЕЧЧИНІ PDF (Українська)
Тетяна Павлюк
НОЕМАТИЧНІ РИСИ АВТОРСЬКОЇ МОВИ В. ІВАСЮКА PDF (Українська)
Анна Палійчук
BASIC STAGES OF THE ALGORITHM OF RECONSTRUCTION OF ANCIENT GREEK EASEL PAINTING IN THE CONTEXT OF MODERN TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES PDF
Andrii Petrushevski
ОБРАЗ АВТОРА В КІНОМИСТЕЦТВІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КАРТИНИ СВІТУ PDF (Українська)
Галина Погребняк
ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ СВЯТО-ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУБОТОВІ У РОБОТАХ ХУДОЖНИКІВ PDF (Українська)
Ірина Солярська-Комарчук
ВИДІННЯ РАДОСТІ У «ФАУСТ-СИМФОНІЇ» Ф. ЛІСТА ЯК ВТІЛЕННЯ ЕПОХАЛЬНОГО СИМВОЛУ РОМАНТИЗМУ PDF (Українська)
Анжеліка Татарнікова
СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАННІХ СИМФОНІЙ Й. ГАЙДНА PDF (Українська)
Антон Трофімов
СУЧАСНА ПІАНІСТИЧНА КУЛЬТУРА І БЕТХОВЕНІАНСТВО - МОЦАРТІАНСТВО В НІЙ PDF (Українська)
Лілія Шевченко
ПОСТАТЬ Д.ЗАДОРА У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ PDF (Українська)
Олеся Глуханич
УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА МУЗИКА КІНЦЯ ХХ СТ. ТА ТЕНДЕНЦІЇ АВАНГАРДИЗМУ PDF (Українська)
Наталія Чабаненко
КРЕАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЕЖИСЕРІВ ЕСТРАДИ PDF (Українська)
Андрій Касьяненко
ТВОРЧІ ПОШУКИ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ В 1960-ті РОКИ PDF (Українська)
Катерина Лук’яненко

Articles

РЕЦЕНЗІЯ на книгу Еліс Фокс і Ханни Макферсон “Практика інклюзивного мистецтва та його дослідження: критичний маніфест” Мистецтво PDF (Українська)
Наталія Білоножко