Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 4 (2019) СВЯТКОВА КУЛЬТУРА ВЕРСАЛЮ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЮДОВІКА XIV Abstract   PDF (Українська)
Ірина Петрова
 
No 4 (2019) СЕМІОСФЕРА БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ: ФУНКЦІОНУВАННЯ В КУЛЬТУРІ Abstract   PDF (Українська)
Олена Степанова
 
No 4 (2019) ШЕВЧЕНКОВА СПАДЩИНА – УНІКАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ СКАРБ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Abstract   PDF (Українська)
Василь Шинкарук
 
No 4 (2019) ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: КУЛЬТУРОТВОРЧІ АСПЕКТИ Abstract   PDF (Українська)
Авер’янова Ніна, Воропаєва Тетяна
 
No 4 (2019) НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В ПАРАДИГМІ ДІГІТАЛ-ЕЙЧ: ВІД ІНДУСТРІЇ ВРАЖЕНЬ ДО КУЛЬТУРНОГО БРЕНДУВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Степан Дичковський
 
No 4 (2019) ЕТИЧНІ КОДЕКСИ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Станіслав Гоцалюк
 
No 4 (2019) ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ Abstract   PDF (Українська)
Олена Косінова
 
No 4 (2019) КУЛЬТУРНІ КОДИ І МИСТЕЦЬКА КОМУНІКАЦІЯ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ КІНЦЯ XIX‒ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Богданець-Білоскаленко
 
No 4 (2019) МИСТЕЦЬКО-ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРИ МУЗИЧНОГО ТЕЗАУРУСУ Abstract   PDF (Українська)
Юрій Лошков
 
No 4 (2019) ФУНКЦИОНАЛІЗМ БАУХАУЗУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ (до 100-річного ювілею) Abstract   PDF (Українська)
Світлана Прищенко
 
No 4 (2019) ПОЛТАВСЬКА ТРАДИЦІЙНА ВИШИВКА Abstract   PDF (Українська)
Валентина Титаренко
 
No 4 (2019) ЗМІНИ ПІДХОДІВ ДО АДМІНІСТРУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ КИЄВО- МЕЖИГІРСЬКОЇ ФАЯНСОВОЇ ФАБРИКИ ВПРОДОВЖ ХІХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Школьна
 
No 4 (2019) КОНЦЕПТ «МИСТЕЦЬКИЙ ПАТЕРН ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ» Abstract   PDF (Українська)
Інна Яковець
 
No 4 (2019) ФАКТОРИ ЖАНРОВОГО МІКСТУ Й ХОРОВОЇ СОНОРИКИ У ВТІЛЕННІ ОБРАЗНОСТІ СВІТСЬКИХ ТВОРІВ В. СТЕПУРКА Abstract   PDF (Українська)
Ярослава Бардашевська
 
No 4 (2019) ПРАВОСЛАВНИЙ ЖИВОПИС І НЕВІДОМИЙ МАЛЮНОК М. ВРУБЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Марина Бардік
 
No 4 (2019) ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СУХОВЕРСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ Abstract   PDF (Українська)
Олег Васюта
 
No 4 (2019) КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР МІСТА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Abstract   PDF (Українська)
Тарас Григорчук
 
No 4 (2019) СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ ЗАСОБАМИ ПЛАСТИЧНИХ І ЧАСОВИХ МИСТЕЦТВ Abstract   PDF (Українська)
Андрій Дем’янчук
 
No 4 (2019) МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЖИТТЄПИСУ МИТЦЯ Abstract   PDF (Українська)
Леся Микуланинець
 
No 4 (2019) СКУЛЬПТУРА БУКОВИНИ СЕРЕДИНИ ХХ ‒ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ ДО ПОСТМОДЕРНІЗМУ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Міщенко
 
No 4 (2019) ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТНОЇ ТА ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ПРОГРАМ У СИСТЕМІ КОНКУРСНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ В НІМЕЧЧИНІ Abstract   PDF (Українська)
Тетяна Павлюк
 
No 4 (2019) НОЕМАТИЧНІ РИСИ АВТОРСЬКОЇ МОВИ В. ІВАСЮКА Abstract   PDF (Українська)
Анна Палійчук
 
No 4 (2019) ОБРАЗ АВТОРА В КІНОМИСТЕЦТВІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КАРТИНИ СВІТУ Abstract   PDF (Українська)
Галина Погребняк
 
No 4 (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ СВЯТО-ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУБОТОВІ У РОБОТАХ ХУДОЖНИКІВ Abstract   PDF (Українська)
Ірина Солярська-Комарчук
 
No 4 (2019) СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАННІХ СИМФОНІЙ Й. ГАЙДНА Abstract   PDF (Українська)
Антон Трофімов
 
1 - 25 of 1932 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>