Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 4 (2019) СУЧАСНА ПІАНІСТИЧНА КУЛЬТУРА І БЕТХОВЕНІАНСТВО - МОЦАРТІАНСТВО В НІЙ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Шевченко
 
No 4 (2019) ПОСТАТЬ Д.ЗАДОРА У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ Abstract   PDF (Українська)
Олеся Глуханич
 
No 4 (2019) УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА МУЗИКА КІНЦЯ ХХ СТ. ТА ТЕНДЕНЦІЇ АВАНГАРДИЗМУ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Чабаненко
 
No 4 (2019) КРЕАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЕЖИСЕРІВ ЕСТРАДИ Abstract   PDF (Українська)
Андрій Касьяненко
 
No 4 (2019) ТВОРЧІ ПОШУКИ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ В 1960-ті РОКИ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Лук’яненко
 
No 4 (2019) ВИДІННЯ РАДОСТІ У «ФАУСТ-СИМФОНІЇ» Ф. ЛІСТА ЯК ВТІЛЕННЯ ЕПОХАЛЬНОГО СИМВОЛУ РОМАНТИЗМУ Abstract   PDF (Українська)
Анжеліка Татарнікова
 
No 3 (2019) HOMO PICTOR ТА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА ОБРАЗУ В КОНЦЕПЦІЇ ГОТФРІДА БЬОМА Abstract   PDF (Українська)
Олена Павлова
 
No 3 (2019) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Abstract   PDF (Українська)
Дмитро, Богдана Бєлов, Шандра
 
No 3 (2019) ЕТНОРЕЛІГІЙНІ ВИТОКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ЗАБОБОНІВ Abstract   PDF (Українська)
Ангеліна Ангелова
 
No 3 (2019) СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІАНІЗМУ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Abstract   PDF (Українська)
Марія Калашник
 
No 3 (2019) ПОЕТИКА ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ П. ХІНДЕМІТА «ЖИТІЄ МАРІЇ» В РУСЛІ ДУХОВНИХ І СТИЛЬОВИХ ШУКАНЬ НІМЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ І МУЗИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Муравська
 
No 3 (2019) ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК СВІДЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ Abstract   PDF (Українська)
Катерина Кириленко
 
No 3 (2019) СИМВОЛІКА МОНСАЛЬВАТУ І ВАЛГАЛЛИ У МУЗИЧНІЙ ДРАМАТУРГІЇ ОПЕРНОГО МІФУ Р. ВАГНЕРА «ЛОЕНГРІН» Abstract   PDF (Українська)
Олена Рощенко
 
No 3 (2019) СТАНОВЛЕННЯ «ПРОСТОГО» СТИЛЮ В КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Abstract   PDF (Українська)
Антон Трофімов
 
No 3 (2019) ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ Abstract   PDF (Українська)
Інна, Віктор, Світлана Гиренко, Биркович, Паламарчук
 
No 3 (2019) ПОВЕРНЕННЯ У МУЗИЧНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИДАТНОЇ НОТНОЇ ПАМ’ЯТКИ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО Abstract   PDF (Українська)
Валерія Шульгіна
 
No 3 (2019) КОЛІРНИЙ МОДУЛЬ БОЖЕСТВЕННОГО СВІТУ В УКРАЇНСЬКОМУ САКРАЛЬНОМУ СТІНОПИСІ 1850–1900-Х РОКІВ Abstract   PDF (Українська)
Марина Бардік
 
No 3 (2019) МАТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЗВУКОРЕЖИСЕРА Abstract   PDF (Українська)
Володимир Бєлявін
 
No 3 (2019) ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ І ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Abstract   PDF (Українська)
Віктор Мушенок
 
No 3 (2019) СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ Abstract   PDF (Українська)
Ольга Бойко
 
No 3 (2019) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ТИРАЖНИХ ГУТНИХ ВИРОБІВ АВТОРСТВА АНДРІЯ БОКОТЕЯ Abstract   PDF (Українська)
Михайло Бокотей
 
No 3 (2019) ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Abstract   PDF (Українська)
Анатолій, Сергій, Тетяна Кодинець, Вавженчук, Биркович
 
No 3 (2019) THE PHENOMENON OF SYNTHESIS IN THE MODERN CHORAL ART: A GENRE, A TEXT AND A SCORE Abstract   PDF (Українська)
Ievgeniia Bondar
 
No 3 (2019) СЕМАНТИКА МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В HARD-AND-HEAVY Abstract   PDF (Українська)
Лариса Васильєва
 
No 3 (2019) ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНИХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Анастасія Варивончик
 
26 - 50 of 1930 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>