Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19 та в посткарантинний період

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.62-71

Ключові слова:

підприємництво, малі та середні підприємства, стратегія розвитку підприємництва, бізнес-середовище, цифрові трансформації підприємництва, дерегуляція

Анотація

У статті розглянуто вплив пандемії коронавірусу COVID-19, як найбільш вагомого чинника середньо- та довгострокових змін, на розвиток малих та середніх підприємств України. Уточнено, що внаслідок запровадження вимушених заходів щодо обмеження окремих видів діяльності у зв’язку із карантином, сектор підприємництва зазнає найбільших збитків, що відіграє вирішальну роль у нагромадженні кризових процесів в економіці, в тому числі, – переддефолтного стану суб’єктів бізнесу. Обґрунтовано, що відсутність адаптивної державної підтримки в Україні може призвести до скорочення майже на третину валової доданої вартості, зайнятості та податкових надходжень від цього сегменту. На основі систематизації ризиків, трендів розвитку глобального бізнессередовища та інших структурних змін, пов’язаних із карантинними обмеженнями, визначено нові пріоритети бізнес-стратегій та напрямки державної підтримки підприємницького сектору. Об’єктом дослідження є розвиток малого та середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19 та в посткарантинний період. Мета дослідження – визначення пріоритетів розвитку та підтримки підприємництва в Україні для прискорення відновлення в умовах коронакризи. Методологія дослідження передбачає застосування методів емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, опис), теоретичного пізнання (формалізації) та загальнологічних методів дослідження (аналізу, системного підході, статистичних методів). До практичних результатів дослідження варто віднести ідентифікацію актуальних пріоритетів підтримки та розвитку підприємництва в умовах коронакризи. У статті запропоновано знизити втручання державних органів у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечити системне зниження корупційної поведінки у зв’язку із розширенням державної підтримки на початку коронакризи, підвищити доступність МСП до фінансування, розширити можливості зовнішньоекономічної діяльності, прискорити цифрові трансформації

Біографія автора

Tetiana Heiko, Національний інститут стратегічних досліджень

Тетяна Юніївна ГЕЙКО

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії

Посилання

Lekh, G. A., Ilchyshyn, M. M., Turkalo, O. Ya. (2011). World experience of small business enterprises development [Svitovyi dosvid rozvytku pidpryiemstv maloho biznesu], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Vyp. 21.15, s. 224–229 [in Ukrainian]

Varnaliy, Z. S. (2008). Small business: basics of theory and practice. 4 th ed. [Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky], Znannia, KOO, Kyiv, 302 s. [in Ukrainian]

Popov, S., Polishchuk, G. (2016). Ensuring the effectiveness of support state policy of small business development: some aspects [Zabezpechennia efektyvnosti derzhavnoi polityky pidtrymky rozvytku maloho pidpryiemnytstva: okremi aspekty], Informatsiinyi prostir. Ukrainski realii: dosvid transformatsii: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Helm, Polshcha, s. 3–5 [in Ukrainian]

Vyhovska, V. V. (2009). Small business of Ukraine: current state and development trends [Malyi biznes Ukrainy: suchasnyi stan i tendentsii rozvytku], Aktualni problemy ekonomiky, No. 1, s. 59–63 [in Ukrainian]

Varnaliy, Z. S., Geets, V. M., Kuzhel, O. M., Libanova, Е. M. et al. (2008). On the state and prospects of entrepreneurship development in Ukraine: National report. Ed. by V. M. Geets [Pro stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini: Natsionalna dopovid; za red. V. M. Geitsia], State Committee for Entrepreneurship, Kyiv, 226 s. [in Ukrainian]

Dryga, S. G. (2009). Small business of Ukraine: formation, mechanisms of management and support: monograph [Male pidpryiemnytstvo Ukrainy: stanovlennia, mekhanizmy upravlinnia ta pidtrymky: monohrafiia], TOV «DKS tsentr», Kyiv, 459 s. [in Ukrainian]

Papp, V. V. (2013). The current state and trends in small business development in Ukraine [Suchasnyi stan i tendentsii rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini], Biznes Inform, No. 6, s. 160–164 [in Ukrainian]

Pikhnyak, T. A. (2012). Organizational and economic mechanism of state management of small business enterprises: world experience and lessons for Ukraine [Orhanizatsiinoekonomichnyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia pidpryiemstvamy maloho biznesu: svitovyi dosvid ta uroky dlia Ukrainy], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Vyp. 22.2, s. 270–274 [in Ukrainian]

Olvinska, Yu. O. (2015). Features of state regulation of small entrepreneurship in the world [Osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia maloho pidpryiemnytstva u krainakh svitu], Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, No. 2. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=814 [in Ukrainian]

IMF digest «Policy Responses to COVID-19». Retrieved from: https://www.imf.org/ en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19.

Operational information on expenditures to combat COVID-19 [Operatyvna informatsiia pro vydatky na borotbu z COVID-19]. Retrieved from: https://public.tableau.com/profile/ua.gov.covid19#!/vizhome/COVID-19UKRAINE/COVID_19 [in Ukrainian]

The survey-research data of Info Sapiens (March, 2020) аnd Advanter Group (April, 2020). Retrieved from: https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=114.

State Statistics Service of Ukraine: website [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ