Методологічні аспекти оцінювання соціального ефекту від управління державними фінансами України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.94-106

Ключові слова:

ефективність, державне фінансування, соціальне забезпечення, доходи, видатки, державний бюджет, децентралізовані фонди грошових коштів

Анотація

У статті апробовано авторський науково-методичний підхід до оцінювання соціального ефекту від управління державними фінансами України. Об’єктом дослідження є економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням державних централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів для забезпечення соціальної справедливості та людського розвитку. Мета статті полягає у проведенні оцінювання соціального ефекту від управління державними фінансами України, результати якого дозволять визначити тенденції в окремих сферах суспільного життя та дієвість методичного інструментарію, що застосовується уповноваженими органами. При проведенні дослідження використано методи статистичного аналізу, формалізації, порівняння, нормування, узагальнення, а також бальний, графічний, табличний, системний та інші методи. Наведено перелік індикаторів соціального ефекту від управління державними фінансами та їх нормативних значень. Візуалізовано динаміку показників розшарування суспільства та питому вагу державного фінансування соціальних інститутів у ВВП з урахуванням трансфертів із Державного бюджету України. Розроблено формули розрахунку синтетичних показників та соціального ефекту. Визначено тенденції, як окремих складових, так і самого інтегрального показника соціального ефекту від управління державними фінансами України за 2009–2018 рр. Завдяки аналізу показників соціального ефекту, які, зокрема, характеризують стан розвитку інститутів освіти та охорони здоров’я, було встановлено необхідність вдосконалення методичного інструментарію управління державними фінансами. Вбачається, що на етапі макрофінансового планування можуть бути передбачені інші, ніж державний бюджет, джерела фінансування окремих соціальних інститутів. З метою покращення соціального ефекту від управління державними фінансами запропоновано використовувати бюджетне кредитування як інструмент розвитку відповідних суспільних інститутів. Надано пропозиції щодо необхідності проведення медичної реформи, яка передбачатиме впровадження медичного страхування в Україні, та освітньої реформи – з метою підготовки конкурентоздатного фахівця відповідно до пріоритетів розвитку країни. Реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню рівня задоволення суспільних інтересів.

Біографія автора

Alla Khomutenko, Одеський національний економічний університет

Алла Віталіївна ХОМУТЕНКО

доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів

Посилання

Bahlai, M. Yu., Bilopolska, V. M. (2012). Budget management in Ukraine: problems and proposals to solve it [Biudzhetnyi menedzhment v Ukraini: problemy ta propozytsii shchodo yikh vyrishennia], Visnyk studentsoho naukovoho tovarystva DonNU im. Vasylia Stusa, s. 34–38. Retrieved from: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 7eRhR1xvYNsJ:jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/1415/1444+&cd=3&hl=ru&ct= clnk&gl=ua [in Ukrainian]

Vynnychenko, N. V. (2018). Transformation of budget management in the conditions of reforming the public finance sector in Ukraine: doctoral dissertation [Transformatsiia biudzhetnoho menedzhmentu v umovakh reformuvannia sektora publichnykh finansiv v Ukraini: dysertatsiia dokt. ekon. nauk], Sumy, 471 s. [in Ukrainian]

Horbunov, O. V. (2018). Budget management in the system of state regulation of the economy: PhD dissertation [Biudzhetnyi menedzhment v systemi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky: dysertatsiia kand. ekon. nauk], Kropyvnytskyi, 272 s. Retrieved from: http://www.kntu.kr.ua/doc/K_23_073_03/Gorbunov_dis.pdf [in Ukrainian]

Deineka, O. V., Boiarko, I. M., Dekhtiar, N. A. (2012). Efficiency of finance of economy public sector in the system of management of socio-economic development of Ukraine: monograph [Efektyvnist finansiv derzhavnoho sektora ekonomiky v systemi upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom Ukrainy: monografiia], Universytetska knyha, Sumy, 165 s. Retrieved from: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/50439/25/Dekhtiar_state_finance.pdf [in Ukrainian]

Melnychuk, N. Yu. (2018). Budget management in the system of state regulation: theory, metrology, practice: doctoral dissertation [Biudzhetnyi menedzhment v systemi derzhavnoho rehuliuvannia: teoriia, metrolohiia, praktyka: dysertatsiia dokt. ekon. nauk], Chernihiv, 518 s. Retrieved from: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17023 [in Ukrainian]

Rozhko, O. D. (2016). Public finances of Ukraine: determinants and priorities of development: monograph [Derzhavni finansy Ukrainy: determinanty ta priorytety rozvytku: monohrafiia], Lira-K, Kyiv, 360 s. [in Ukrainian]

Rudyk, N. V. (2016). Macro-financial indicators in the economic strategy of the state [Makrofinansovi indykatory v ekonomichnii stratehii derzhavy], Problemy ekonomiky, No. 3, s. 74–82. Retrieved from: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2016- 3_0-pages-74_80.pdf [in Ukrainian]

Tulai, O. I. (2016). Public finance and sustainable human development: conceptual dominants and dialectical unity: monograph [Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist: monohrafiia], Ekonomichna dumka TNEU, 414 s. [in Ukrainian]

World Bank Group (2018): website. Retrieved from: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports.

International Budget Partnership (2018): website. Retrieved from: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/ukraine-open-budget-survey-2017- summary-russian.pdf.

Khomutenko, V. P., Khomutenko, A. V. (2019). Efficiency of state finance management: theoretical and methodological approaches to evaluation [Efektyvnist upravlinnia derzhavnymy finansamy: teoretyko-metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia], Svit finansiv, No. 4 (61), s. 67–82 [in Ukrainian]

Statistical Yearbook «Ukraine in Figures 2017» (2018) [Statystychnyi shchorichnyk «Ukraina v tsyfrakh»], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf [in Ukrainian]

Trends in the shadow economy (2018) [Tendentsii tiniovoi ekonomiky], Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy: sait. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki [in Ukrainian]

On the State Budget of Ukraine for 2019: Law of Ukraine, No. 2629-VIII, 23.11.2018 [Pro derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2019 rik: Zakon Ukrainy, No. 2629-VIII, 23.11.2018]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 [in Ukrainian]

Information on the actual subsistence level for January 2019 [Informatsiia shchodo faktychnoho rozmiru prozhytkovoho minimumu za sichen 2019 roku], Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/news/16715.html [in Ukrainian]

The Global Competitiveness Report (2018). World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiveness Report2018.pdf.

The State Treasury Service of Ukraine: website [Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy: sait]. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/en/file-storage/vikonannya-derzhavnogobyudzhetu [in Ukrainian]

Buchkovska, Ya. H., Baranetska, O. V. (2017). Financing education in Ukraine: status and prospects [Finansuvannia osvity v Ukraini: stan ta perspektyvy], Universytetski naukovi zapysky, No. 64, s. 259–271. Retrieved from: http://www.univer.km.ua/visnyk/1633.pdf [in Ukrainian]

Soldatenko, O. (2018). The current state of legal regulation of financing health care in Ukraine [Suchasnyi stan pravovoho rehuliuvannia finansuvannia sfery okhorony zdorovia Ukrainy], Finansove parvo, No. 2. Retrieved from: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/27.pdf [in Ukrainian]

Can people afford to pay for health care? World Health Organization, 2018. Retrieved from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/381590/ukraine-fp-eng.pdf?ua=1.

Rating of Bloomberg Agency (2019). Retrieved from: https://www.bloomberg.com.

Report for Selected Countries and Subjects (2019). International Monetary Fund: website. Retrieved from: https://www.imf.org.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-28

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ