Дефіцит державного бюджету в контексті національної безпеки України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.107-119

Ключові слова:

бюджетний дефіцит, загрози в економічній безпеці, бюджетна безпека, тіньова економіка, національна безпека

Анотація

У статті розглянуто дефіцит державного бюджету як ключовий індикатор бюджетної безпеки України. Досліджено основні загрози національній безпеці держави в економічній сфері, їх передумови та наслідки, а також вплив на стан державних фінансів та процеси зовнішньої міграції населення. Проаналізовано роль Пенсійного фонду України у процесі формування дефіциту державного бюджету України. Доведено, що кожна із цих загроз є системним деструктивним явищем, яке негативно впливає на економіку держави та має прямий чи опосередкований вплив на стан державних фінансів та, зокрема, на рівень бюджетної безпеки. Обґрунтовано, що адекватний рівень бюджетної безпеки є основою для формування захисту національних інтересів України та стійкого розвитку національної економіки. Зазначено, що загальна дія сукупності усіх загроз (прихованих, явних, потенційних, безпосередніх та опосередкованих) національній безпеці України досить явно простежується при аналізі стану державних фінансів взагалі та номінальних обсягів і динаміки зміни дефіциту державного бюджету у відсотках до ВВП. Визначено, що розрахунки індикаторів оцінки стану бюджетної безпеки України та порівняння отриманих результатів з їх характеристичними значеннями доводять, що існує загроза фінансово-економічній системі держави унаслідок наявності великих обсягів державних боргових зобов’язань та надмірно великих сум з їх погашення та обслуговування. Розглянуто основні причини відхилення від оптимальних значень рівня перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету як найбільш критичного індикатора бюджетної безпеки. Запропоновано комплекс заходів щодо мінімізації негативного впливу системних загроз в економічній сфері на стан державних фінансів та рівень національної безпеки держави.

Біографії авторів

Nataliya Shykina, Одеський національний економічний університет

Наталія Анатоліївна ШИКІНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Ganna Kotsiurubenko, Одеський національний економічний університет

Ганна Миколаївна КОЦЮРУБЕНКО

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Посилання

Shykina, N. A., Kotsіurubenko, G. M. (2019). Economic determinants of national security of Ukraine [Ekonomichni determinanty natsionalnoi bezpeky Ukrainy], Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, No. 4 (267), s. 136–150 [in Ukrainian]

Shykina, N. A., Kotsіurubenko, G. M. (2015). Some aspects of budget security analysis of Ukraine [Deiaki aspekty analizu biudzhetnoi bezpeky Ukrainy], Naukovi doslidzhennia rozvytku svitovoi ekonomiky: propozytsii, teorii: zb. nauk. prats z aktualnykh problem ekonomichnykh nauk, No. 1, s. 128–133 [in Ukrainian]

On approval of Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: Law of Ukraine, No. 1277, 29.10.2013 [Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, № 1277 vid 29.10.2013]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text [in Ukrainian]

On the national security of Ukraine: Law of Ukraine, No. 2469-VIII, 21.06.2018 [Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy, No. 2469-VIII, 21.06.2018]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19?lang=ru#Text [in Ukrainian]

On the foundations of national security of Ukraine: Law of Ukraine, No. 964-IV, 19.06.2003 [Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy, No. 964-IV, 19.06.2003]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text [in Ukrainian]

On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine from May 6, 2015 «On the National Security Strategy of Ukraine»: Law of Ukraine, No. 287/2015, 26.05.2015 [Pro rishennia RadyNatsionalnoi Bezpeky i Oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy»: Ukaz Prezydenta Ukrainy, No. 287/2015, 26.05.2015]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text [in Ukrainian]

Constitution of Ukraine: Constitution, Law of Ukraine, No. 254к/96-ВР, 28.06.1996 [Konstytutsiia Ukrainy: Konstytutsiia, Zakon Ukrainy, No. 254к/96-ВР, 28.06.1996]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#n4215 [in Ukrainian]

Ministry of Finance of Ukraine: website [Ministerstvo finansiv Ukrainy: sait]. Retrieved from: https://www.mof.gov.ua/uk [in Ukrainian]

Pension Fund of Ukraine: website [Pensiinyi fond Ukrainy: sait]. Retrieved from: https://www.pfu.gov.ua/byudzhet/zvity [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine: website [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait]. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

International Organization for Migration in Ukraine: website [Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii v Ukraini: sait]. Retrieved from: http://iom.org.ua [in Ukrainian]

Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine: website [Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy: sait]. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-28

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ