Прийняття управлінських рішень з удосконалення логістичної системи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.136-149

Ключові слова:

прийняття рішень, логістична система, критерій прийняття рішень, індикатори оцінювання логістичної системи, інтегральний показник

Анотація

У статті предметом дослідження є теоретичні та прикладні положення щодо критеріїв прийняття управлінських рішень з удосконалення логістичної системи. Доведено доцільність використання індикаторів оцінювання стану логістичної системи як критерію прийняття рішень щодо її удосконалення. Встановлено доречність підпорядкування стадії оцінювання логістичної системи процесу управління результативністю діяльності підприємства. На підставі критичного огляду наукової літератури до кола індикаторів оцінювання функціонування логістичної системи віднесено: оборот логістичних активів, надійність поставок, вчасність поставок, рівень запасів, завантаженість потужностей транспортних засобів, рівень логістичних витрат, ймовірність дефіциту. З використанням методу попарних порівнянь встановлено вагу індикаторів функціонування логістичної системи та визначено їх направленість. Обґрунтовано інтегральний показник функціонування логістичної системи. Запропонований критерій прийняття рішень апробовано на підприємстві рибопереробної галузі. Проаналізовано проблемні складові інтегрального показника функціонування логістичної системи підприємства. Використання моделі оптимальних партій поставок надало змогу збільшити завантаженість потужностей транспортних засобів та знизити рівень логістичних витрат. Акцентовано увагу на інтеграційних процесах та забезпеченні інформаційних потоків між службами логістики. Виокремлено основні бізнес-процеси логістичної системи до яких віднесено: формування збутової політики, графіків доставки продукції, бюджету продаж; ініціація процесу відвантаження продукції клієнту; доставка продукції клієнтам; формування аналітики щодо існуючих та потенціальних клієнтів; робота зі скаргами та рекламаціями; пропозиції до збутової політики підприємства. Запропоновано схему бізнес-процесів логістичної системи, яка дає можливість визначити інформаційні потоки, встановити функціональні взаємозв’язки відділів системи логістики з іншими підрозділами організаційної структури підприємства та скоротити швидкість надходження інформації до фахівця, що приймає рішення.

Біографії авторів

Inna Kuznetsova, Одеський національний економічний університет

Інна Олексіївна КУЗНЕЦОВА

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту організацій

Yulia Karpenko, Одеський національний економічний університет

Юлія Валентинівна КАРПЕНКО

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Одеський національний економічний університет

Andriy Repin, ТОВ «Аквафрост»

Андрій Олегович РЕПІН

фахівець з логістики

Посилання

Ansoff, I. (1989). Strategic management. Trans. from Eng. E. L. Leontyeva, E. N. Stroganov, E. V. Vyshinskaya et al. [Strategicheskoe upravlenie; per. s angl. E. L. Leonteva, E. N. Stroganov, E. V. Vyshinskaya i dr.], Ekonomika, Moskva, 519 s. [in Russian]

Gig, Dzh. (1981). Applied general system theory. Trans. from Eng. B. G. Sushkova, V. S. Tyukhtina [Prikladnaya obshchaya teoriya system; per. s angl. B. G. Sushkova, V. S. Tyukhtina], Mir, Moskva, 733 s. [in Russian]

Petrunya, Yu. Ye., Litovchenko, B. V., Pasichnyk, T. O. et al. (2015). Decision-making management. 3 rd ed. [Pryiniattia upravlinskykh rishen; za red. Yu. Ye. Petruni], Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipropetrovsk, 209 s. [in Ukrainian]

Saati, T. (1993). Decision making: hierarchy analysis method. Trans. from Eng. R. G. Vachnadze [Prinyatie resheniy: metod analiza ierarkhiy; per. s angl. R. G. Vachnadze], Radio i svyaz, Moskva, 278 s. [in Russian]

Hammond, J., Keeney, R., Raiffa, H. (2016). Right choice. A practical guide to making better decisions [Pravilnyy vybor. Prakticheskoe rukovodstvo po prinyatiyu vzveshennykh resheniy], Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, 203 s. [in Russian]

Tinsley, C. H., Dillon, R. L., Medsen, P. M. (2019). How to avoid catastrophe. About making smart decisions [Yak unyknuty katastrofy. Pro pryiniattia rozumnykh rishen], 10 naikrashykh statei iz zhurnalu Harvard Business Review, KM-BUKS, Kyiv, s. 49–68 [in Ukrainian]

Korovina, O. (2016). Improving the methodological approach to management decisionmaking in innovation activity [Udoskonalennia metodychnoho pidkhodu pryiniattia upravlinskoho rishennia v innovatsiinii diialnosti], Zbirnyk naukovykh prats Bukovinskoho universytetu, Seriia: Ekonomichni nauky, Vyp. 12, s. 59–70 [in Ukrainian]

Obidyennova, T. S., Gusarov, O. O., Antiptseva, O. Yu. (2019). Methods of making managerial decisions in terms of development, implementation and operation of information security management system [Metody pryiniattia upravlinskykh rishen v umovakh rozroblennia, vprovadzhennia ta funktsionuvannia systemy menedzhmentu informatsiinoi bezpeky], Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, Vyp. 2 (70), Ch. 1, s. 153–157. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-23 [in Ukrainian]

Kuznetsova, I. O. (2014). Engineering in the management process of enterprise activity [Inzhynirynh v protsesi upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva], Visnyk sotsialnoekonomichnykh doslidzhen, No. 1 (52), s. 216–223 [in Ukrainian]

Kuznetsova, I., Sokurenko, I. (2019). Technology of decision-making management [Tekhnolohiia pryiniattia upravlinskykh rishen], Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, No. 5 (268), s. 169–188. DOI: 10.32680/2409-9260-2019-5-268-169-188 [in Ukrainian]

Bowersox, D. D., Closs, D. D. (2008). Supply chain logistics management. 2 nd ed. Trans. from Eng. N. N. Baryshnikova, B. S. Pinsker [Logistika: integrirovannaya tsep postavok; per. s angl. N. N. Baryshnikovoi, B. S. Pinsker], Olimp-Biznes, Moskva, 640 s. [in Russian]

Stock, J. R., Lambert, D. M. (2005). Strategic logistics management. Trans. from Eng. [Strategicheskoe upravlenie logistikoy; per. s angl.], INFRA-M, Moskva, 797 s. [in Russian]

Osipenko, S. M. (2013). Management of efficiency of the enterprise logistic activity on the basis of the factor-operational approach [Upravlinnia efektyvnistiu lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva na osnovi faktorno-operatsiinoho pidkhodu], Logistika: problemy i resheniya, No. 1 (44), s. 85–89 [in Ukrainian]

Frolova, L. V. (2005). The mechanism of logistics management of a commercial enterprise: monograph [Mekhanizm lohistychnoho upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom: monohrafiia], DonDUET, Donetsk, 322 s. [in Ukrainian]

Chornopyska, N. V. (2008). Methodical approaches to evaluating of the enterprise logistics activity [Metodychni pidkhody otsiniuvannia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva], Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», No. 623: Lohistyka, s. 265–271 [in Ukrainian]

Sumets, O. M. (2014). The system of evaluation indicators of the enterprise logistics activity efficiency [Systema otsinnykh pokaznykiv efektyvnosti lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva], Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, T. 19, Vyp. 3 (2), s. 230–234 [in Ukrainian]

Ananko, I. M. (2014). Estimation of efficiency of the logistic systems functioning on the trucking enterprise [Otsinka efektyvnosti funktsionuvannia lohistychnykh system na ATP], Ekonomika transportnoho kompleksu, No. 24, s. 125–138 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-28

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ