Ризик-орієнтований підхід до генерації вартості підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.164-173

Ключові слова:

вартість підприємства, генератор вартості, ризик-орієнтований підхід, транспортно-логістична діяльність, Industry 4.0

Анотація

У статті досліджено сутність ризик-орієнтованого підходу до генерації вартості підприємств транспортно-логістичного спрямування. Завдання дослідження – визначити зміст всіх складових ризик-менеджменту на прикладі підприємств зазначеної галузі. Методологічною особливістю вивчення складових ризик орієнтованого підходу є розкриття сучасної парадигми «Industry 4.0», а саме, комплексне дослідження факторів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Ключовим критерієм ефективності господарювання в статті аргументується застосування показника вартості підприємства. Крім того передбачається використовувати методологію розрахунку впливу Value at Risk на генерацію вартості підприємства. Результатом дослідження складових ризик-орієнтованого підходу до формування показників вартості підприємств транспортно-логістичної галузі стало отримання чіткого алгоритму визначення кожного з ключових факторів ризику, притаманних для галузі. Особливу увагу приділено опису прояву IT-системи електронних ризиків, зокрема хакерських атак та інших кіберзлочинів. Практична унікальність отриманих результатів дослідження міститься в тому, що на прикладі підприємства BKP (Україна) розроблено аргументовану політику управління ризиками в повній відповідності до Стандарту ISO 31000. Ідентифікацію ризиків здійснено за признаками ймовірності ризиків та розрахунку мінімізації впливу їх наслідків на вартісні показники діяльності підприємства. За результатами дослідження констатовано практичну корисність вищенаведеної управлінської моделі генерації вартості підприємства, що безпосередньо спирається на дослідженні головних ризик-факторів діяльності транспортно-логістичних підприємств України, обґрунтовано можливість її запровадження в практичній площині реалізації бізнес-процесів.

Біографія автора

Tamara Shilova, Одеський національний економічний університет

Тамара Олександрівна ШИЛОВА

аспірантка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Посилання

Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance, The Free Press, New York, 270 p.

Damodaran, A. (2017). Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business, Columbia Business School Publishing, New York, 284 p.

Black, A., Wright, P, Bachman, J. E. (2000). In Search of Shareholder Value: Managing the Drivers of Performance, Financial Times Management, London, 366 p.

Ruhl, J., Cowen, S. (1990). How an In-House System Can Create Shareholder Value? Financial Executive, No. 1, pp. 53–57.

Turner, R. (1998). Projects for Shareholder Value: the Influence of Project Performance Parameters at Different Financial Ratios, Project Management, No. 4 (1), pp. 70–73.

Mehari, M. A. (2002). Measuring and Ranking Value Drivers, Tinbergen Institute Discussion Paper, No. 02-043/2, 18 p.

Moskowitz, J. (1998). What Is Your Business Worth? Management Accounting, No. 66 (9), pp. 30–34.

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem [Risk Management], PWN, Warszawa, 384 p. [in Polish]

Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem [Risk Management], PWE, Warszawa, 280 p. [in Polish]

Garvey, P. R. (2008). Analytical Methods for Risk Management: A Systems Engineering Perspective, Chapman and Hall/CRC Press, Boca Raton, 282 p.

Coyle, J. J., Novack, R. A., Gibson, B., Bardi E. J. (2010). Transportation: A Supply Chain Perspective, Nelson Education, Scarborough, 503 p.

Damodaran, A. (2007). Strategic Risk Taking: A Framework For Risk Management, Wharton School Publishing, Philadelphia, 408 p.

Nagi, A., Indorf, M., Kersten, W. (2017). Bibliometric Analysis of Risk Management in Seaports, Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), No. 23, pp. 491–521.

ISO 31000:2018(en) Risk management – Guidelines. International Organization for Standardization: website. Retrieved from: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000: ed-2:v1:en.

Słodkiewicz, D., Wanicki, P. (2016). Istota społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wartości [The essence of corporate social responsibility in the process of creating value], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 436, pp. 253–260 [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-28

Номер

Розділ

МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ