Кластеризація туризму : досвід Європейського Союзу і завдання для України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.175-184

Ключові слова:

туристичний кластер, туристична політика, Європейський Союз, методи впливу на туристичну діяльність

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи кластеризації туризму та сутність поняття «туристичний кластер». На засадах соціо-економічної парадигми і комплексного методологічного підходу (насамперед системного і ситуаційного, з використанням методів узагальнення, логічного і порівняльного аналізу) висвітлено процеси формування кластерної політики Європейського Союзу, її принципи, основні напрямки та механізми реалізації. Розкрито її особливості, що зумовлені притаманною розвиненим економікам ЄС моделлю управління на засадах державно-приватного партнерства. Узагальнено досвід реалізації кластерної політики Європейського Співтовариства у сфері туризму, що представляє значний науковий і практичний інтерес, враховуючи лідируючу позицію ЄС у світовому туристичному бізнесі. Висвітлено принципи, форми і методи спільної діяльності спеціалізованих інституцій ЄС, органів державної й місцевої влади, підприємницьких та громадських організацій щодо впровадження кластеризації з метою досягнення сталого розвитку конкурентоспроможного, доступного туризму. Розглянуто особливості впровадження кластеризації у сфері туризму в окремих країнах Європейського Співтовариства, у тому числі нових членах ЄС – Угорщині, Польщі, Чехії та Словенії, що представляє особливий інтерес для України. Обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо використання позитивного досвіду країн Європейського Союзу для розробки та впровадження в Україні політики кластеризації з метою розбудови сталого конкурентоспроможного доступного туризму на принципах соціального партнерства. Надано пропозиції щодо подальших наукових досліджень з цієї проблематики.

Біографія автора

Ihor Lebediev, Одеський національний економічний університет

Ігор Васильович ЛЕБЕДЄВ

доктор економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельноресторанного бізнесу

Посилання

European Observatory for Clusters and Industrial Change: website. Retrieved from: https://www.eucluster2019.eu/files/events/4538/files/eocic-cluster-programme-report-2905.pdf.

Cluster policy in the context of EU Strategy 2020. Retrieved from: https://ec.europa.eu/ growth/content/europe-innova-european-innovation-platforms_en.

Commission staff working document: Annex to The Concept of Clusters and Cluster Policies and their Role for Competitiveness and Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SEC% 3A2008%3A2637%3AFIN.

Korzh, N. V., Basiuk, D. І. (2017). Management of tourist destinations [Upravlіnnia turystychnymy destynatsіiamy], Edelveis і K, Vіnnytsia, 322 s. [in Ukrainian]

Yarovy, V. F. (2016). Improvement of institutions and prospects for clustering of tourism in the European integration process [Udoskonalennia instytutiv ta perspektyvy klasteryzatsii haluzi turyzmu v protsesi yevrointehratsii], Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, No. 4, s. 17–20 [in Ukrainian]

Boyko, M. G. (2010). Value-oriented management in tourism: monograph [Tsinnisno oriientovane upravlinnia v turyzmi: monohrafiia], KNTEU, Kyiv, 524 s. [in Ukrainian]

Kalenyuk, I. S., Kotenko, T. M. (2016). Approaches to the social effectiveness determining of recreation and tourism sphere [Pidkhody do vyznachennia sotsialnoi rezultatyvnosti sfery rekreatsii ta turyzmu], Visnyk Odeskoho Natsionalnoho Universytetu, Seriia: Ekonomika, Vyp. 1, T. 21, s. 113–118 [in Ukrainian]

European Clusters Alliance: website. Retrieved from: https://clustersalliance.eu.

Innovation clusters in Europe: A statistical analysis and overview of current policy support: website. Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e3faceb1-1796-44a9-908c-d9cec5ec338f/language-en/format-PDF/source-113035836.

Cluster policy further 2020. European Cluster Collaboration Platform: website. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-policyfurther-2020.

Shepelev, I, G., Markova, Yu. A. (2012). Tourist and recreational clusters – a mechanism of innovative improvement of the system by strategic management of the region [Turistskorekreatsionnye klastery – mekhanizm innovatsionnogo sovershenstvovaniya sistemy strategicheskogo upravleniya razvitiem regionov], Sovremennye issledovaniya sotsialnykh problem: elektronnyy nauchnyy zhurnal, No. 3 (11). Retrieved from: http://tourlib.net/ statti_tourism/shepelev.htm [in Russian]

Pyatinkin,S. F., Bykova, T. P. (2008). Cluster development: essence, relevant approaches, foreign experience [Razvitie klasterov: sushchnost, aktualnye podkhody, zarubezhnyy opyt], Tesey, Minsk, 78 s. [in Russian]

Innovation clusters in the 10 new member states of the European Union. Europe innova paper No. 1. European Commission: website. Retrieved from: https://www.hhs.se/contentassets/f51b706e1d644e9fa6c4d232abd09e63/clusters_eu-10_publication.pdf.

Alexandrova, A. Yu. (2007). Tourist clusters: content, boundaries, mechanism of functioning [Turistskie klastery: soderzhanie, granitsy, mekhanizm funktsionirovaniya], Sovremennye problemy servisa i turizma, No. 1, s. 51–61 [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА