Проблеми молоді на ринку праці в сучасних умовах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(77).2021.55-65

Ключові слова:

молодь, зайнятість, ринок праці, сфера праці й зайнятості, трудовий потенціал, економіка

Анотація

У статті досліджено сучасний стан зайнятості молоді на ринку праці. Мета статті полягає у розгляді сегменту молоді на ринку праці, дослідженні динаміки зайнятості молоді за останні роки та розробці пропозицій щодо вдосконалення стану зайнятості молоді в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції зайнятості та безробіття молоді на ринку праці. У процесі аналізу були використані такі методи наукового дослідження, як аналіз та синтез, порівняння та узагальнення, що дало можливість забезпечити валідність дослідження. Результати аналізу питань молодіжної зайнятості дозволили визначити основні проблеми, з якими стикається молодь при працевлаштуванні на роботу (специфічні проблеми на молодіжному сегменті  ринку праці), а саме: недосконалість нормативно-правової бази, яка регулює трудові відносини; молоді люди після навчального закладу не можуть реалізувати свої вміння та навички на практиці; дисбаланс в професійно-кваліфікаційній структурі пропозиції робочої сили, що не відповідає попиту на ринку праці; відсутність у молодих людей професійного досвіду; гендерна нерівність за статтю та віком; трудова міграція через неконкурентоспро-можність заробітної плати в Україні порівняно з оплатою праці в Європі. Для системного вирішення проблем ринку праці молоді необхідно вдосконалити діючий механізм підвищення рівня зайнятості молоді, завдяки чому з’явиться новий імпульс для розвитку економіки України. Запропоновано основні напрямки вдосконалення державного регулювання молодіжного сегменту ринку праці України, а саме: створення ефективної взаємодії між державними органами зайнятості, сферами бізнесу та освіти. Покращення й системна реалізація механізму підвищення зайнятості молоді дозволить зменшити відтік робочої сили за кордон та забезпечити конкурентоспроможність національної економіки у довгостроковій перспективі

Біографії авторів

Тетяна Петрівна Збрицька, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Владислав Сергійович Мінін, Одеський національний економічний університет

аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Yuryk, Ya. I. & Blyzniuk, V. V. (2014). The quality of labor as a key factor in innovative development of Ukraine [Yakist robochoi syly yak kliuchovyi faktor innovatsiinoho rozvytku Ukrainy], Ekonomika i prohnozuvannia, No. 1, s. 67–86. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/econprog_2014_1_7 [in Ukrainian]

Klimova, N. V., Kasyanova, T. I. (2017). Youth labor market: problems and ways to solve them. Strategies for the development of social communities, institutions and territories: proceeding of the III International scientific-practical conference: in 2 vol., 21-22 April [Rynok truda molodezhi: problemy i puti ikh resheniya. Strategii razvitiya sotsialnykh obshchnostey, institutov i territoriy: materialy III Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konferentsii: v 2 tomakh, 21-22 Aprelya], Izdatelstvo Uralskogo universiteta, Ekaterinburg, T. 1, s. 284–287 [in Russian]

Moskovtseva, E. A. (2013). Modern problems of youth in the labor market [Sovremennye problemy molodezhi na rynke truda], Uchenye zametki TOGU, No. 2, s. 15–20 [in Russian]

About employment of the population: Law of Ukraine, No. 5067-VI, 05.07.2012 [Pro zainiatist naselennia: Zakon Ukrainy, No. 5067-VI, 05.07.2012]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5067-17#Text [in Ukrainian]

On the basic principles of youth policy: Law of Ukraine, No. 1414-IX, 27.04.2021 [Pro osnovnі zasady molodіzhnoi polіtyky: Zakon Ukrainy, No. 1414-IX, 27.04.2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text [in Ukrainian]

Code of Labor: Law of Ukraine, No. 1217-IX, 10.12.1971 [Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Zakon, Kodeks, No. 1217-IX, 10.12.1971]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text [in Ukrainian]

State statistics service of Ukraine: website [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: vebsait]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Statistics of salaries [Statystyka zarplat], Portal Work.ua. Retrieved from: https://www.work.ua/ru/stat [in Ukrainian]

Average salary in Poland [Serednia zarobitna plata v Polshchi]. Retrieved from: https://migrantvisa.ru/zarplata/srednjaja-zarplata-v-polshe.

Salaries in Germany: minimum and average salaries in Germany by profession. Retrieved from: https://ru-geld.de/salary/#the-average-salary-in-germany.

Melnychenko, O. (2015). Youth labor market of Ukraine: problems and prospects [Molodizhnyi rynok pratsi Ukrainy: problemy i perspektyvy], Psykholohiia i suspilstvo, No. 3, s. 99–104 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА