Сучасні тенденції та напрями використання підприємствами інформаційно-комунікаційних технологій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(77).2021.98-110

Ключові слова:

підприємство, інформаційно-комунікаційні технології, інформація, управління, економічна безпека

Анотація

У статті на основі узагальнення статистичних даних досліджено сучасні тенденції щодо використання підприємствами України інформаційно-комунікаційних технологій в їх практичній діяльності протягом 2017–2019 рр. Об’єктом дослідження є інформаційно-комунікаційні технології мережі Інтернет, які виступають ключовим фактором забезпечення інформатизації бізнесу, підвищення конкурентоспроможності та економічної безпеки підприємств. Метою статті є проведення аналізу та виявлення характеру змін у динаміці та напрямах використання вітчизняними підприємствами комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій, що відбуваються протягом останніх років. У процесі дослідження використовувалися такі методи: аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел за темою дослідження; аналізу та синтезу – для узагальнення статистичних даних щодо тенденцій використання інформаційно-комунікаційних технологій підприємствами; системного аналізу, абстрагу-вання, логічних узагальнень – при визначенні характерних особливостей процесу, що досліджується; абстрактно-логічний – для формування висновків. Узагальнено та проаналізовано дані щодо процесу впровадження та використання на підприємствах сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто напрями використання мережі Інтернет, яку підприємства переважно використовують для надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою, здійснення банківських операцій, отримання інформації про товари та послуги, отримання інформації від органів державної влади. Досліджено динаміку та напрями використання підприємствами вебсайтів, які використовують здебільшого для обслуговування клієнтів та створення електронних посилань на профілі підприємства в соціальних медіа. Проаналізовано тенденції використання послуг хмарних обчислень, серед яких підприємствами надається перевага використанню фінансових або бухгалтерських прикладних програм, електронної пошти та офісного програмного забезпечення. Визначено переваги, можливості та загрози від використання підприємствами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновано інформаційні технології, які рекомендується активніше використовувати підприємствам в практичній діяльності в умовах пришвидшення інформатизації бізнесу.

Біографія автора

Оксана Володимирівна Орлик, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

Посилання

Hudz, O. Ye. Modern information and communication technologies in the management of enterprise [Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstv]. Retrieved from: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_70172914.pdf [in Ukrainian]

Zybareva, O. V., Holtsova, I. L. (2020). Key aspects and current trends in the development of digital technologies in the activities of ukrainian enterprises [Kliuchovi aspekty ta suchasni trendy rozvytku tsyfrovykh tekhnolohii v diialnosti pidpryiemstv Ukrainy], Efektyvna ekonomika: elektronne fakhove vydannia, No. 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/15.pdf [in Ukrainian]

Samoliuk, N. M., Mishchuk, V. A. (2019). Influence of information and communication technologies on economic outcomes of enterprises activity [Vplyv informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na ekonomichni rezultaty diialnosti pidpryiemstv], Visnyk NUVHP, Seriia «Ekonomichni nauky», Vyp. 3 (87), s. 122–131 [in Ukrainian]

Uniiat, L. M. (2019). Information and communication technologies as a factor of innovative development of agricultural enterprises [Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii yak faktor innovatsiinoho rozvytku ahropromyslovykh pidpryiemstv], Innovatsiina ekonomika: mizhnar. nauk.-vyrob. zhurnal, No. 7-8, s. 152–159. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.22 [in Ukrainian]

Kraichuk, S. O. (2016). Condition of information technologies’ introduction in managing modern enterprises [Stan zaprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni suchasnymy pidpryiemstvamy], Efektyvna ekonomika: elektronne fakhove vydannia, No. 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4892 [in Ukrainian]

Pizhuk, O. I. (2019). The key drivers of digital transformation of the economy [Kliuchovi draivery tsyfrovoi transformatsii ekonomiky], Visnyk KNUTD, Seriia: Ekonomichni nauky. No. 3 (135), s. 38–47 [in Ukrainian]

Burlakov, O. S., Mushenyk, I. M. (2017). Methodological bases for evaluating the effectiveness of introduction and use of information and communication technologies in management of enterprises [Metodychni osnovy otsinky efektyvnosti vprovadzhennia ta vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvamy], Innovatsiina ekonomika: mizhnar. nauk.-vyrob. zhurnal, No. 5-6, s. 212–217 [in Ukrainian]

Digital 2021: Ukraine. Retrieved from: https://datareportal.com/reports/digital-2021-ukraine.

Orlyk, O. V. (2019). Enhancing economic security of enterprises on the basis of internetmarketing technologies [Pidvyshchennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv na osnovi internet-tekhnolohii marketynhu], Stalyi rozvytok ekonomiky: mizhnar. nauk.-vyrob. zhurnal, No. 2, s. 84–92. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(72).2020.164-177 [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine: website [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

BIG DATA technologies: key features, peculiarities and benefits [Tekhnologii BIG DATA: klyuchevye harakteristiki, osobennosti i preimuschestva]. Retrieved from: https://aiconference.com.ua/ru/news/tehnologii-big-data-klyuchevie-harakteristiki-osobennosti- i-preimushchestva-97883 [in Russian]

Kukharska, N. P., Kukharskyi, V. M. (2015). The impact of social networks on corporate information and economic security [Vplyv sotsialnykh merezh na korporatyvnu informatsiinu ta ekonomichnu bezpeku]. Retrieved from: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/3740/kukharskanpkukharskyivm.pdf [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ