Сучасні тенденції розвитку категоризованих готелів України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.2(77).2021.163-179

Ключові слова:

готелі, процедура категоризації готелів, динаміка розподілу категоризованих готелів за областями, Державне агентство розвитку туризму України, азартні ігри

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан категоризованих готелів України, їх динаміку за 2018–2021 рр. та розподіл за областями. Досліджено діяльність Державного агентства розвитку туризму України з встановлення категорій готелям з подальшим виявленням основних тенденцій та частоти отримання заявленої категорії готелем. Узагальнено основні мотиви отримання категорії сучасними готелями. Виявлено наявність взаємозв’язку між обраною цільовою аудиторією та прийняттям рішення про проходження  категоризації готелем. Визначено вплив нових вимог до готелів, що отримують дозвіл на організацію та проведення азартних ігор, на стрімке зростання попиту на проходження процедури категоризації готелів. Досліджено реєстр виданих дозволів комісією з регулювання азартних ігор і лотерей та порівняно його з переліком готелів, що нещодавно пройшли категоризацію та повторний розгляд вже існуючої категорії. Прогнозується, що до кінця року буде спостерігатися значний приріст кількості категоризованих готелів в цілому по країні, та конкретно м. Києва. Виявлено місце Одеської області серед інших адміністративно-територіальних одиниць України за кількістю категоризованих готелів за 2018–2021 рр. Надано характеристику основних тенденцій, що відрізняють Одеську область за переліком категоризованих готелів від інших областей України. Виявлено основні зміни, що відбувалися в Одеській області у розрізі різних категорій готелів. Досліджено розподіл категоризованих готелів з номерним фондом більшим за сто номерів. Обґрунтовано залежність місцерозташування готелів та результатів проходження ними категоризації. Визначено наявні тенденції щодо категоризованих готелів України, серед яких нерівномірний розподіл за областями, пожвавлення темпів отримання категорії готелями після вступу в дію законодавства про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, позиціонування Одеської області як регіону з найбільшою кількістю готелів категорії «п’ять зірок». Для подальшого удосконалення процедури категоризації необхідно переглянути відповідні стандарт, наприклад, такі як ДСТУ 4269:2003. Запропоновано створювати й надалі такі тригери як вимоги до готелів, де планують займатися ігорною діяльністю, що будуть спонукати їх пройти процедуру категоризації, отримати зірки та надавати в усіх джерелах офіційну інформацію.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Шикіна, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Grabar, M. V. (2018). Categorization of hotels in Ukraine: regional aspect [Katehoryzatsiia hoteliv v Ukraini: rehionalnyi aspekt], Ekonomika. Finansy. Pravo, No. 4, s. 40–44 [in Ukrainian]

Timar, I. V. (2016). Categorization of hotel business enterprises: domestic and world experience [Katehoryzatsiia pidpryiemstv hotelnoho biznesu: vitchyznianyi ta svitovyi dosvid], Upravlinnia rozvytkom, No. 3, s. 71–77 [in Ukrainian]

Galasyuk, S. S. & Demyanchuk, K. F. (2018). Categorization of hotels in Ukraine in the context of the European experience [Kategorizatsiya gostinits Ukrainy v kontekste evropeyskogo opyta], Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Seriia Ekonomichni nauky, No. 32, s. 64–68 [in Ukrainian]

Galasyuk, S. S. (2010). Problems of categorization of hotel enterprises in Ukraine [Problemy katehoryzatsii hotelnykh pidpryiemstv v Ukraini], Visnyk DITB, Donetskyi instytut turystychnoho biznesu, Donetsk, No. 14, s. 262–267 [in Ukrainian]

Galasyuk, S. S. & Guseva, O. V. (2008). The structure of the market for the placement of the Odessa region [Struktura rynku zasobiv rozmishchennia Odeskoho rehionu], Naukovyi visnyk Odeskoho derzhavnoho ekonomichnoho universytetu, No. 20 (76), s. 3–13 [in Ukrainian]

Rudinska, O. V. & Carieva, M. O. (2018). Strategies for the development of hotel and recreational activities in the Odessa region [Stratehii rozvytku hotelno-rekreatsiinoi diialnosti v Odeskomu rehioni], Rynkova ekonomika: zbirnyk naukovykh prats ONU im. I. I. Mechnykova, T. 17 (3), Vyp. 40, s. 67–79 [in Ukrainian]

Yaremenko, S. G., Shykina, O. V. & Necheva, N. V. (2020). Positioning of Odessa region on the market of hotel services of Ukraine [Pozytsionuvannia Odeskoi oblasti na rynku hotelnykh posluh Ukrainy], Infrastruktura runku, No. 48, s. 213–221 [in Ukrainian]

Danilina, S. O., Kotsyurubenko, G. M. & Shykina, O. V. (2020). Financial and economic consequences of the pandemic for the world tourism industry [Finansovo-ekonomichni naslidky pandemii dlia svitovoi turystychnoi haluzi], Prychornomorski ekonomichni studii, No. 52, Ch. 1, s. 29–34 [in Ukrainian]

Register of certificates on establishing the category of hotels and other facilities intended for the provision of temporary accommodation (accommodation) services, issued by the Ministry of Economic Development on 09.12.2019 [Reiestr svidotstv pro vstanovlennia katehorii hoteliam ta inshym obiektam, shcho pryznachaiutsia dlia nadannia posluh z tymchasovoho rozmishchennia (prozhyvannia) vydanykh Minekonomrozvytku vid 09.12.2019], Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy: sait. Retrieved from: https://www.me.gov.ua [in Ukrainian]

Register of certificates on the establishment of the category of hotels and other facilities intended for the provision of temporary accommodation (accommodation) services (dated April 02, 2021) [Reiestr svidotstv pro vstanovlennia katehorii hoteliam ta inshym obiektam, shcho pryznachaiutsia dlia nadannia posluh z tymchasovoho rozmishchennia (prozhyvannia) (vid 02.04.2021)]. Retrieved from: https://cutt.ly/KcgxJxS [in Ukrainian]

Register of certificates on the establishment of the category of hotels and other facilities intended for the provision of temporary accommodation (accommodation) services (dated April 20, 2021) [Reiestr svidotstv pro vstanovlennia katehorii hoteliam ta inshym obiektam, shcho pryznachaiutsia dlia nadannia posluh z tymchasovoho rozmishchennia (prozhyvannia) (vid 20.04.2021)]. Retrieved from: https://bitly.su/j7Xe [in Ukrainian]

ICIP: Parliament has passed important bills on tourism development [MKIP: Parlament pryiniav vazhlyvi zakonoproekty shchodo rozvytku turyzmu], Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy: sait. Retrieved from: https://mkip.gov.ua/news/5375.html [in Ukrainian]

Already 11 hotels in Ukraine have received permission to open gambling halls [Uzhe 11 hoteliv v Ukraini otrymaly dozvil na vidkryttia hralnykh zaliv], Informatsiinyi portal: Mind.ua. Retrieved from: https://bitly.su/0XYVn8h [in Ukrainian]

On state regulation of activities related to the organization and conduct of gambling: Law of Ukraine, No. 768-IX, 14.07.2020 [Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti shchodo orhanizatsii ta provedennia azartnykh ihor: Zakon Ukrainy, No. 768-IX, 14.07.2020]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text [in Ukrainian]

Register of permits issued by the Commission for the regulation of gambling and lotteries [Reiestr dozvoliv, shcho bulo vydano komisiieiu z rehuliuvannia azartnykh ihor i loterei]. Retrieved from: https://gc.gov.ua/ua/Dozvoly.html [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА