(1)
Сорокіна, Н.; Дяченко, В. ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 6-МУ КЛАСІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ. ald 2021, 4-11.