(1)
Корнєва, З.; Кириленко, Т. ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ТА ТИПІВ ВІДНОШЕНЬ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ З ПОЗИЦІЙ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ. ald 2021, 24-34.