(1)
Дмітренко, Н.; Будас, Ю. РОЛЬ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В АВТОНОМНОМУ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ. ald 2023, 36-43.