Задорожна, І. (2017). ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ. ARS LINGUODIDACTICAE, (1), 11–16. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2017.1.02