Задорожна, І. (2017) «ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ», ARS LINGUODIDACTICAE, (1), с. 11–16. doi: 10.17721/2663-0303.2017.1.02.