Задорожна, І. «ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ». ARS LINGUODIDACTICAE, вип. 1, Листопад 2017, с. 11-16, doi:10.17721/2663-0303.2017.1.02.