[1]
Bondarenko, I. and Kyslychenko, V. 2023. Study of the qualitative composition and quantitative content of phenolic compounds in the Timothy herb. Annals of Mechnikov’s Institute. 3 (Jul. 2023), 37–41. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.8324837.