Bondarenko, I., & Kyslychenko, V. (2023). Study of the qualitative composition and quantitative content of phenolic compounds in the Timothy herb. Annals of Mechnikov’s Institute, (3), 37–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.8324837