Peretyatko, Olena, Yuliia Yagniuk, Nadiya Sklyar, Galina Bolshakova, and Tetyana Holodna. 2022. “ Mechanisms and Regional Features of Distribution”. Annals of Mechnikov’s Institute, no. 3 (September):7-12. https://doi.org/10.5281/zenodo.7070850.