Bondarenko, I. ., and V. . Kyslychenko. “Study of Timothy Herb Mineral Composition”. Annals of Mechnikov’s Institute, no. 4, Dec. 2023, pp. 46-49, doi:10.5281/zenodo.10257194.