Minukhin, V. ., N. Sklyar, O. Peretyatko, Y. Yagniuk, S. Krestetska, and G. Bolshakova. “(Information Letter) Мethod of Long-Term Storage of Museum Strains of Microorganisms”. Annals of Mechnikov’s Institute, no. 4, Dec. 2023, pp. 158-60, doi:10.5281/zenodo.10257541.