[1]
Гумницький, Я.М. and Вітенько, Т.М. 2009. Вплив парогазової фази на кінетику розчинення в умовах кавітації. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3, 6(39) (Jun. 2009), 4–8. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.20380.