[1]
Sukach, S., Chenchevoi, V., Fjodorova, N., Chencheva, O., Bakharev, V., Kortsova, O., Shevchenko, V. and Petrenko, I. 2022. Applying a neural network method to search for optimal air ionization conditions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6, 10 (120) (Dec. 2022), 27–34. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.270315.