[1]
Koval, V., Nechyporuk, O., Shyshatskyi, A., Nalapko, O., Shknai, O., Zhyvylo, Y., Yerko, V., Kreminskyi, B., Kovbasiuk, O. and Bychkov, A. 2023. Improvement of the optimization method based on the cat pack algorithm. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1, 9 (121) (Feb. 2023), 41–48. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.273786.