(1)
Гумницький, Я. М.; Вітенько, Т. М. Вплив парогазової фази на кінетику розчинення в умовах кавітації. EEJET 2009, 3, 4-8.