Гумницький, Я. М., & Вітенько, Т. М. (2009). Вплив парогазової фази на кінетику розчинення в умовах кавітації. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(39), 4–8. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.20380