Труфанов, І. Д., Лютий, О. П., Чумаков, К. І., Жорняк, О. Е., Никоненко, І. В., & Кащук, І. О. (2009). Стохастичне планування експерименту в завданнях ймовірнісного комп’ютерного управління процесами регулювання координат в електрометалургії. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(39), 45–56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.20402