Prokudin, G., Chupaylenko, O., Dudnik, O., Dudnik, A., & Omarov, D. (2016). Improvement of the methods for determining optimal characteristics of transportation networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(3 (84), 54–61. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.85211