Tryhuba, Anatoliy, Mykola Rudynets, Nataliia Pavlikha, Inna Tryhuba, Iryna Kytsyuk, Olga Kornelyuk, Valentyna Fedorchuk-Moroz, Igor Androshchuk, Iryna Skorokhod, and Dmytro Seleznov. 2019. “Establishing Patterns of Change in the Indicators of Using Milk Processing Shops at a Community Territory”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3 (102):57-65. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184508.