Гумницький, Ярослав Михайлович, and Т. М. Вітенько. 2009. “Вплив парогазової фази на кінетику розчинення в умовах кавітації”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (6(39):4-8. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.20380.