Труфанов, І. Д., О. П. Лютий, К. І. Чумаков, О. Е. Жорняк, І. В. Никоненко, and І. О. Кащук. 2009. “Стохастичне планування експерименту в завданнях ймовірнісного комп’ютерного управління процесами регулювання координат в електрометалургії”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (6(39):45-56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2009.20402.