Гумницький, Я. М. and Вітенько, Т. М. (2009) “Вплив парогазової фази на кінетику розчинення в умовах кавітації”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6(39), pp. 4–8. doi: 10.15587/1729-4061.2009.20380.